Trending

Penyelai Rumah Panjai Nanga Sumpa

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
E-mel
LANDIK BA TUNJUK JARI… Peranak Rumah Panjai Nanga Sumpa endang chukup dikelala landik ba tunjuk jari betuaika Tuai Rumah Andah empu landik ngaga pasu Iban.

RUMAH Panjai Nanga Sumpa ba Ulu Batang Ai, Lubok Antu nya penyauh urung sejam 30 minit pejalai ari Tekat Ai Batang Ai ngena perau panjai.

Chukup rindu bayam pemanah rampa menua sekumbang pejalai ngena perau, bemacham utai tumbuh ulih ditemu kitai laban kampung dia meruan dijaga.

Ai sungai ti chiru sereta bechura gadung enggau pabu ngasuh kitai rindang ngujungka jam enda berasai lalu perau sangkai ba pendai rumah panjai nya.

Enda berasai pejalai ngena perau pengelama sejam 30 minit ari Tekat Ai Batang Ai nuju Rumah Panjai Nanga Sumpa ti chukup dikelala sebuah rumah panjai lama ti ngundan bemacham keresa lama.

Tambah mega, peranak ba Rumah Panjai Nanga Sumpa betuaika Tuai Rumah Andah anak Lembang chukup landik ba tunjuk jari.

Lebih manis, Tuai Rumah Andah empu beberita endar laban landik ngaga pasu Iban.

Nya kebuah, Ruai Suara Sarawak chukup betuah laban ulih ngerandau siku nembiak Tuai Rumah Andah benama Philip Dugat ti gagit bekunsika turai sejarah sereta pengidup sida serumah.

Mayuh utai dikerandau ngasuh ati gagit endar meda Rumah Panjai Nanga Sumpa tu majak dikerindu mensia mayuh kelebih agi sida ti rinduka pengidup ba rumah panjai.

TURAI SEJARAH

BEBASAKA TEMUAI… Penatai temuai ngagai Rumah Panjai Nanga Sumpa meruan diambat penuh basa.

Ngepunka randau, dia Philip dulu bekunsika turai sejarah Rumah Panjai Nanga Sumpa nya.

Dia iya madah, sejarah Rumah Panjai Nanga Sumpa tu bepun ari taun 1920-an pengudah pindah ari Nanga Tanggi urung dua jam bedarat.

“Munyi ku ditusui Tuai Rumah enggau orang tuai ba rumah panjai kami ditu, Tuai Rumah keterubah nya benama Baro Tuai, lebuh nya semina bisi 11 pintu aja.

“Lalu ditangkan Tuai Rumah Pengarah Jimbun anak Aing ditampung Tuai Rumah Kaik anak Jimbun, Tuai Rumah Along anak Dana, Tuai Rumah Ngumbang anak Janggu lalu diatu dipegai Tuai Rumah Andah anak Lembang.

“Diatu, Rumah Panjai Nanga Sumpa bisi 43 pintu enggau diuan 300 peranak. Taja rumah panjai tang genap pintu bisi pengari ti landik ba tunjuk jari.

“Nya kebuah, kami keran ngelakuka produk kraf jari ngagai bala penguna enggau pengusung ti nemuai ngagai rumah panjai tu,” ku Philip.

FACEBOOK PAGES

CHIRU… Gaya ai sungai nuju Rumah Panjai Nanga Sumpa ti chiru.

Philip madah, Tuai Rumah Andah anak Lembang mega siku Adiguru Pasu Iban sereta siku orang ti agi chakah begagaka pasu Iban dikena ngetanka pesaka kitai ngambi enda punas disegang arus pemansang.

Nyau bekenangka kebuah numbuhka Facebook Pages Rumah Panjai Nanga Sumpa, Philip madahka sida numbuhka ruai Facebook nya dikena mandangka gaya pengidup sereta ngelakuka rumah panjai nya ngambi majak dikelala dunya luar.

Ku iya, Facebook Pages tu berengkah ditumbuh kena 1 June 2015 lalu naka diatu lebih 5,000 follower.

Philip mega madah, pengawa numbuhka Facebook Pages tu dikena ngingatka penusah rumah panjai lama kami angus.

“Chukup sinu lebuh bekenangka rumah panjai lama kami angus tang diatu kami angkat baru lalu keran dekaka Rumah Panjai Nanga Sumpa tu majak beberita datai ba dunya luar.

“Kebendar, aku meh orang keterubah ti berunding deka numbuhka Facebook Pages tu seraya mandangka gaya pengidup rumah panjai ba ulu Batang Ai kelimpah dikena nyaguka dagang temuai ditu.

“Puji Tuhan, chukup enda nyangka Facebook Pages Rumah Panjai Nanga Sumpa majak dikerindu mensia mayuh.

“Rindu mega meda timbal mensia mayuh ti udah bemalam ba rumah panjai kami ditu, ngasaika peneleba diau ba rumah panjai, mandi ai Wong Enseluai enggau memarin.

“Terima kasih ke sukung semua kita lalu penatai kita semampai dikelalu sereta kami deka ngambat kita enggau penuh basa laban kitai Iban chukup dikelala bebasaka bala temuai,” terang iya.

PATUT DICHUNTO

PENGARI KAMI…. Tuai Rumah Andah (kiba sekali) begambar ungkup kenang enggau sida serumah.

Nampung randau ke dalam agi, Philip madahka Facebook Pages tu ngujungka Rumah Panjai Nanga Sumpa majak dikelala enggau nama rumah panjai sida majak beberita.

Kelebih agi bala pengusung ngambi gambar enggau ngerikod video lalu dibantai ngagai penguna sebelah media rama baka ba Facebook, Youtube enggau pelasar bukai.

Ku Philip, orang tuai ba rumah panjai sida endang landik ba tunjuk jari baka Tuai Rumah Andah empu landik ngaga pasu Iban enggau Sudan landik betenunka pua kumbu.

Nambahka nya, Ujan landik beranyamka tikai bemban enggau Tumbu landik ngaga bakul wi.

“Nya kebuah, besai pengandal aku dekaka rebak biak ba rumah panjai kami nali pengelandik orang tuai ditu nentuka Rumah Panjai Nanga Sumpa tu majak pegari nama.

“Tambah mega, aku chukup temegah laban rumah panjai kami kala menang Pekit Anugerah Menteri Kaunsil Kandang Menua enggau Perintah Sarawak.

“Pemujur tu berekat sukung ari semua betuaika Tuai Rumah Andah, Inggut, Fraser, Dugat, Pengajar Sambau enggau bala bukai.

“Terima kasih mega ngagai komuniti Nanga Sumpa, Borneo Adventure enggau ke bukai.

“Arapka Rumah Panjai Nanga Sumpa majak maju sereta tebilang ba mata dunya,” ku Philip nyimpul randau.

BAJIK… Peranak Rumah Panjai Nanga Sumpa chukup bajik kelebih agi lebuh bekenaka ngepan asal.

 

PEMATAK TEMUAI… Enti nemuai ngagai Rumah Panjai Nanga Sumpa, anang enda ingat singgah dulu ba ai Wong Enseluai.

Suka artikel:

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

22 September 2023

Berita Terbaru