Trending

Pinta nitih jalai ti betul

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
E-mel

BAU: Bisi 132 iti surat pala tanah mujur disuaka ngagai 117 iku penerima ari tiga buah kampung di Singai Bau ditu, kemari.

Sapit Kepala Menteri ti mega Menteri Pemansang Mengeri enggau Pengeraja Asal Kedua Datuk Amar Awang Tengah Ali Hasan madahka tiga buah genturung pendiau ke diberi surat pala tanah tu iya nya Kampung Bobak Sajong, Kampung Tanjong Poting enggau Kampung Sudoh.

“Perintah Sarawak endang ngaku sereta ngetanka hak rayat ba tanah NCR, asal rayat minta iya nitihka jalai (undang-undang) ti betul.

“Sebedau tu tanah NCR disukat nengah program ‘Operasyen Penyelesaian, Pengukuran Bahagian III Kanun Tanah Negeri dan Pengukuran Kampung Tradisional’, tang chara nyukat tanah tu enda engkeman,” ku iya.

Awang Tengah bejaku munyi nya ba Program Nyuaka Surat Pala Tanah Seksyen 18 Kanun Nengeri di Balai Mensia Mayuh Kampung Tanjong Poting Singai Bau ditu, kemari.

TANAH RAYAT…Datuk Amar Awang Tengah Ali Hasan (dua kiba) nyuaka surat pala tanah ngagai KK Camlee Motel ngarika peranak Kampung Sudoh Singai seraya dikemataka Datuk Henry Harry Jinep (kiba) enggau Abdullah Julaihi. -Gambar Ramidi Subari

Ku iya, tanah NCR ke disukat ngena chara lama bepun ari taun 1960-an nyentukka taun 2010 tang dalam timpuh 50 taun semina 260,000 hektar tanah aja mujur diatur.

“Dikena negapka sereta nentuka garis entara ti nyata, kitai numbuhka siti program ke dikumbai Program Nyukat Tanah NCR Inisiatif Baru ba taun 2010.

“Program tu digaga dua rengat iya nya renggat keterubah disukat ngena perimeter enggau digazetka ba baruh Seksyen 6 Kanun Tanah Nengeri nyadi Rizab Komunal Bumiputera (Betanam Betupi).

“Udah nya, ba renggat ti kedua, tanah deka disukat nitih tanah sesiku orang ke alai surat tanah dikeluarka ba baruh Seksyen 18 Kanun Tanah Nengeri,” ku iya.

Iya nandu, pengawa nyukat tanah nengah program tu ukai dipejal tang nitihka peminta rayat.

“Naka tu kitai udah mujur nyukat urung 942,840 hektar ke alai 753,456 hektar udah digazet.

“Program tu endang efisyen laban tanah ke udah bisi surat enda muntang dikachau orang bukai.

“Semua pengawa tu ulih digaga enggau jampat enti semua piak bekerjasama,” ku iya.

Kemari mega 35 iti surat pala tanah disua ngagai 33 iku peranak ari Kampung Bobak Sajong, 48 iti surat pala tanah disua ngagai 42 iku peranak ari Kampung Tanjong Poting enggau 49 iti surat tanah disua ngagai 42 iku peranak ari Kampung Sudoh.

Dulu ari nya Adun Tasik Biru Datuk Henry Harry Jinep madahka kenyau iya nyadi pengari rayat di Tasik Biru bisi enam kali program nyerahka surat pala tanah udah dipejalaika.

“Surat pala tanah bepun dikeluarka ba taun 2018, Januari 2019, Oktober 2019, Disember 2019, Januari 2020 enggau September 2020.

“Penyampau surat pala tanah udah dikeluarka ba sitak tu nengah Seksyen 18 bisi 2,446 iti lalu ungkup pelilih Singai tanah ti udah digazet perintah bisi 3,242.015 hektar.

“Bisi 1,658.592 hektar udah disukat lalu 1,717.905 hektar bedau disukat,” ku iya.

Tandu Henry, naka bulan September tu bisi 1,296 surat pala tanah udah dikeluarka ngagai peranak di pelilih Singai.

“Ngarapka sida ke bedau bulih surat tanah besabar dulu.

“Terima kasih ngagai Gerempung Bansa Dayak Bidayuh (DBNA) enggau peranak kampung laban udah meri bekerjasama ngagai perintah ngatur surat tanah tu,” ku iya.

Suka artikel:

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

26 November 2023

Berita Terbaru