ARTIKEL

Polisi pelajar mujur ari sukung semua

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram

JOM BACA E-PAPER SUARA SARAWAK/ NEW SARAWAK TRIBUNE PERCUMA SEAWAL 2 PAGI SETIAP HARI. KLIK SINI

KOTA SAMARAHAN: Apai indai enggau pengajar patut nyadi akar pemun ba pemujur polisi ngena Jaku English ngajar subjek Sains enggau Matematik ngagai rebak biak di nengeri tu.

Ku penemu pengajar Jaku English sekula primari Mohd Ikhwan Bujang, nitihka pematut apai indai diberi awak mansutka penemu begulai enggau bala pengajar nentuka pemujur sebarang polisi pelajar seriris enggau juluk pelajar menua.

Polisi tu ku iya meransang kerejasama entara komuniti enggau raban sekula nentuka pengawa nempa nembiak menyana ngasi kelebih agi ba pelajar, kokurikulum enggau pengelandik.

“Pengajar tu orang ti bejalaika pangku pengawa besai nentuka bala nembiak ulih nguasa kededua subjek nya, orang ti bejalaika polisi enggau ngajar ngena chara ti matak penaluk nembiak.

“Apai indai mega patut ngaul diri berandauka polisi ti dipejalai di sekula,” ku iya madah nyemetak.

Mohd Ikhwan Bin Bujang

Ku iya, pengawa bekenaka Jaku English nyadi batang jaku ngajar kededua subjek tu iya nya sebagi ari pengawa ti manah ngagai bala nembiak tang pejalai sistem tu dipungkal taun baru diperati kelalu berumban.

“Entara pekara ti patut diperunding iya nya sekalika bala nembiak udah chukup sedia bekalih ngena jaku tu sereta bala pengajar udah sedia bejalaika polisi tu tauka enda,” ku iya nampung.

Polisi tu kala dipejalai rambau Pengawa Ngajar enggau Belajar Sains enggau Matematik ngena Jaku English (PPSMI) suba, tang timpuh diberi ngagai bala pengajar nyendiaka diri kelalu pandak nyangka enda chukup.

“Ke bukai, pemujur nembiak nyangka enda ulih dipeda kitai nyata nengah pejalai polisi tu.

“Taja pia, pejalai polisi tu mega deka ngemai bala nembiak kitai ngagai dunya pelajar besai agi.

Hafizul Rasdi

“Landik bejaku English, bala nembiak ulih ngurangka takah jaku belajarka subjek sereta bulih mayuh agi penerang enggau penemu bekaul enggau subjek Sais enggau Matematik nengah jeman teknologi kemaya hari,” ku iya.

Pengajar Hafizul Rasdi beratika pengawa nguasa Jaku English ba subjek Sains enggau Matematik mega deka ngemai pangka nguasa subjek Jaku English empu, entara penyampau tubuh nembiak ti pas enggau penyampau sida ti pasa ba kededua subjek nya.

Polisi tu ulih ngenegapka kualiti Jaku English ngagai bala nembiak sereta tentu mega sida meretika agi bemacham bansa penerang Sains ari menua luar ti tebal agi ngena Jaku English.

“Penyampau pas subjek Sains enggau Matematik di renggat UPSR deka nurun laban bala nembiak baru nipakka diri ngena jaku tu.

Pia mega ku iya, bala nembiak deka nyulut agi datai ba renggat udah nya.

Nurul Atesha binti Ismail

“Ba penemu aku ti nyadi pengajar, pengawa tu deka manah agi dudi hari tang begunaka pemintar runding enggau pengepuh bala pengajar, nembiak, apai indai sereta semua rayat Malaysia,” ku iya.

Nangkan nya, Nurul Atesha binti Ismail ngajar di sekula primari madahka pengawa Belajar enggau Muntangka Chara (PdPc) dipejalai di sekula primari engkeman amat laban bala nembiak agi nyamai nerima baru ti diajar.

“Pengelebih ari sukut komunikasyen jeman dunya nadai tatak diatu tentu mega ngasuh bala nembiak ulih nguasa Jaku English enggau meruan.

Sistem tu deka mujur enti nerima sukung ari semua raban kelebih agi bala pengajar enggau apai indai ba pengawa ngembing bala anak nuju polisi pelajar baru nya, ku iya nampung.

“Aku empu ti nyadi indai endang nyukung semua pengawa ti manah dipejalai raban perintah seagi iya pulaika pemaik ngagai bala anak,” ku iya.

BERITA LAIN

Sibu tuai rumah Sarawak Agrofest 2025

BINTULU: Sibu udah dipilih nyadi tuai rumah Sarawak Agrofest ba taun baru. Menteri Industri Pemakai, Komoditi enggau Pemansang Wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi

88 chalun STPM Sarawak bullh PNGK 4.0

INDUN SILONGsuarasarawak.sv@gmail.com KUCHING: Nengeri Sarawak ngerikod Purata Nilai Gred (PNGK) pemutus peresa Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) 2023 penyampau 2.69 enti dibanding PNGK STPM 2022

Sarawak ngerikod PNGK 2.69 ba peresa STPM 2023

KUCHING: Pemutus peresa Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) 2023 Sarawak ngerikod ‘Purata Nilai Gred Keseluruhan’ (PNGK) 2.69. Pemutus nya kusut ari taun 2022, iya nya

BERITA TERBARU