PRN12 : Bekimpin chara pintar, enda ibuh begelumu

SIMANGGANG: Tanggung pengawa kaban parti ba renggat baruh chukup beguna ngemujurka pengawa kimpin nyerumba Pengawa Bepilih Besai Negeri Ke-12 (PRN-12) ila.
Kaban Parlimen Batang Lupar Datuk Seri Rohani Abdul Karim madah, kaban parti patut nyaup mantu ngenataika penerang ngagai pengundi ba menua pesisir nyengkaum raban orang tuai ke nadai ulih bepedaka media rama.
“Kitai enda ulih nurun kimpun baka ngelama tu, beduduk ari pengerekai pandemik Covid-19.
“Nya alai, tanggung pengawa kaban parti ba renggat baruh beguna amat nyaup ngemujurka kimpin {RN-12 ila,” ku iya.
Rohani madah munyi nya ngagai pemberita pengudah Pengawa Nyuaka Geran Agih Projek Mit Menua Pesisir (MRP) enggau Projek Pemaik Rayat (PMR) ditu, kemari.
Dulu ari nya, Chairman Komiti Pengawa Bepilih (SPR) Datuk Abdul Ghani Salleh udah mansutka langgur penemu ngasuh parti enggau chalun ke bepadan ba PRN-12 ila nguna media rama bekimpin dikena nagang pengerekai pandemik Covid-19.
Nerang silik ku iya, chara baru nya mesti dititih dikena nyeliahka kes Covid-19 majak niki ketegal kimpin.
“Taja pia, nya ukai nentuka pemujur chalun ke bediri minta pilih laban pengujung iya bepelasarka ulah pendiau, pengarap pengundi ngagai perintah,” ku iya.
Rohani ke mega Sapit Ketuai Indu II, Komiti Indu Parti Pesaka Bumiputera Bersatu (PBB) ba renggat baruh meransang bala kaban parti nguna pemintar diri bekimpin lalu enda ibuh begempuru bebala mayuh.
“Pekara ke beguna iya nya bala pengundi, mesti nemu dini endur ngundi, sapa ke deka dipilih lalu nentuka mensia mayuh bela nurun ngundi.
“Kitai mega deka nyendiaka perengka guna ke sama baka ngelama tu… tang nya patut digaga nitihka Atur Pengawa Standard (SOP) ke lebih terit,” ku iya.
Berebak enggau nya, iya bisi nyuaka geran MRP enggau PMR manggai RM1,053,500 ngagai 25 iku penerima.