Produk Kraf Sarawak berega di mata dunya

Pemanah enggau penyelai produk kraf ditempa anak Sarawak ukai semina dikerindu peranak menua tu aja tang mega diaku sereta nerima basa ba renggat dunya.

Apin lama ke udah siku peranak asal ari Serian, Abot Gudang, 48 udah mujur menang Anugerah Kraf Pemadu Manah ba ‘World Crafts Council Asia Pacific 2020’ ke-38 diatur ba menua Tashkent, Uzbekistan.

Tu sebengkah ari pemujur ke chukup ngemegah lalu patut nyadi peransang semua anak Sarawak lebih agi raban pengemeran produk kraf jari.

Kreativiti anak Bidayuh tu diangkat nengah siti program ke dikumbai Projek Society Atelier Sarawak, ketegal ti bisi pengelandik ba pengawa nero dia iya diasuh ngemanah agi tikai kelasah ke udah tembu digaga nengah chara ngelisu sereta dispray nitihka motif Dayak.

Motif tauka ukir ke udah tembu dilinsu ba tikas kelasah nya mujur matak ati bala akim ti ngujungka iya diangkat nyadi pemenang ba pekit nya.

Nya alai, arapka pemujur Abot nyadika peransang ngagai bala mayuh iya nya produk kraf ari Sarawak tetap berega di mata dunya.

Kelimpah ari nya mega, siku pengemeran pengawa ngaga kraf jari ari Rh Patrick Libau, Tangap, Niah iya nya Eraminiza, 26 bisi bekunsi pengaga ati enggau Suara Sarawak tikai ke digaga iya kala dibeli siku peranak menua Switzerland ba taun 2019 suba.

Ku Eraminiza, iya enda ngadang asil ari pengawa ngelakuka produk tikai nengah internet baka ari media rama dia tikai iya mujur terebai ke menua Switzerland pengudah ke dibeli siku indu ke benama Jessie Jessica Duyun.

Diatu makit ngelakuka produk kraf jari majak muntang berindik ari pemisi perengka guna internet, nyadi tu nyadi siti pengelebih ngagai sida tu bejalaika dagang kraf jari tu.

Produk kraf jari kitai bela nemu, kelimpah dibeli ungkup dikena diri empu iya mega nerima mayuh peminta ketegal digaga nyadi tepa ba sesebengkah pengerami tauka ngagai siku-siku orang.

Kemaya hari tu, bemacham produk kraf bisi digaga nyadika pengias dikena diri empu sereta semina nyadika pemandang dalam bilik.

Ambika chunto, entara produk kraf ke chukup majak berega kemaya hari tu baka sebarang kraf ke digaga ari manik ngembuan motif adat enggau bansa di Sarawak, kraf ke digaga ari anyam nyengkaum tikai, kraf ari rotan, buluh, kain tenun enggau mayuh agi ke bukai.

Semua nya endang nerima peminta tinggi lalu ngembuan rega ke chukup manah ba makit ke maya hari tu.

Nya alai, anang sanggu ngelakuka produk kraf kitai Sarawak ba dedini endur tauka ba laman media rama laban produk kraf jari ari nengeri tu endang bisi nilai tauka rega ba mata dunya.

Tu beduduk ari penyelai, pengepuh, kreativiti rayat di menua tu ngaga sesebengkah asil keranjai jari ti nyereminka adat enggau main asal ke bisi di menua tu.

Ungkup mensia mayuh ke bisi ati nguji tauka baru deka ngepunka dagang diri tang ngembuan penanggul ba sukut puku tauka penemu ke lebih silik ba industri kraf jari kita tau betanya terus enggau raban Kaunsil Kraf Sarawak tauka Kaunsil Kraf Jari Malaysia.

Suara Sarawak