Program betuchuk vaksin Covid-19 di Sarawak berengkah sehari tu

KUCHING: Opis Pengerai Nengeri Sarawak madahka Program Betuchuk Vaksin Covid-19 ba menua tu ti berengkah dipejalai sehari tu.

Direktor iya, Dr Chin Zin Hing madahka pengawa betuchuk vaksin nya volunteer enggau pechuma ngagai semua peranak Malaysia sereta beumur 18 taun enggau tuai ari nya.

“Program Betuchuk Vaksin Covid-19 tu deka dipejalai ba tiga renggat ke alai raban gawa ba luan nyengkaum sektor peribit deka dulu dituchuk vaksin ba renggat keterubah tu.

“Udah nya, raban gawa ba luan ari ejensi bukai,” ku iya nerang, ditu kemari.

Nambahka nya ku Zin Hing, program betuchuk renggat keterubah mega dipejalai ba sekeda palan pengerai perintah enggau balai mensia mayuh ti udah ditetapka nyadi Palan Betuchuk Vaksin (PPV).

“Ba renggat kedua, pengawa betuchuk vaksin nya ngaul orang tuai beumur 60 taun enggau tuai ari nya sereta rayat Malaysia ti bisi penyakit baka kemi manis, tinggi darah enggau ke bukai.

‘Pengawa betuchuk vaksin ba renggat tu mega deka dipejalai ba palan pengerai perintah enggau balai mensia mayuh naydi PPV nyengkaum palan pengerai peribit ti dipilih sereta palan bukai baka palan ngibun orang tuai.

“Ba renggat ketiga tu ngaul semua peranak Malaysia di Sarawak sereta beumur 18 taun enggau tuai ari nya,” ku Zin Hing nerang silik.

Terang iya, renggat ketiga tu deka dipejalai ba balai mensia mayuh ti udah dikelala kelimpah ari palan pengerai perintah enggau palan pengerai peribit ti dipilih.

“Batang tuju Program Betuchuk Vaksin Covid-19 tu dikena nyaga raban gawa ba luan ari kena rampit igi penyakit Covid-19 enggau nyeliahka sistem pengerai enggau pengelikun dikeruga.

Iya mega madahka peranak Malaysia ti diau ba Sarawak ulih rejister nerima vaksin Covid-19 nengah aplikasyen MySejahtera pemadu baru.

Orang besai tuai tau rejister apai indai sida nyadi orang dijaga. Sida ke nadai akaun MySejahtera tau rejister ba klinik pengerai perintah besemak enggau sida.

Sida ke diau ba menua pesisir enggau menua ulu tau rejister ba Opis Pelilih nengah Ketuai Komuniti sida baka Ketuai Genturung Pendiau, Ketuai Raban Bansa, Tuai Rumah sereta Komiti Pemansang enggau Pengelikun Genturung Pendiau (JKKK)

“Nya alai, mensia mayuh dilalau ngembuan aplikasyen MySejahtera ngambi ngemuntangka pengawa rejister tauka terus ke klinik pengerai perintah ngambi rejister nerima vaksin nya.

“Sida ke bisi akaun MySejahtera deka deka diberi gerah nengah chara ‘push notification’ ngambi nerima vaksin Covid-19.

“Setipikit betuchuk nengah digital deka diberi terus pengudah penerima bulih semua dos. Sida ke nadai akaun MySejahtera deka dipadah nengah kad semaya enggau panggil telefon.

“kad betuchuk vaksin deka diberi ngagai penerima pengudah tembu betuchuk semua dos vaksin nya,” ku iya nerang.
Sebedau program betuchuk vaksin dipejalai, Opis Pengerai Nengeri Sarawak udah nyendiaka hotline ngambi ngemuntangka mensia mayuh bulih penerang bkaul program nya nyengkaum vaksin ti deka dikena.
Mensia mayuh ulih telefon ngagai hotline Opis Pengerai Nengeri Sarawak ba lumur 082-473275/ 473276/ 473304/ 473320/ 473345 enggau udah dibuka kemari.

Nya alai, Opis Pengerai Nengeri Sarawak sekali agi ngarapka mensia mayuh ngembuan aplikasyen MySejahtera tauka telefon ngagai klinik pengerai besemak ngambi rejister dikena ngemujurka agi program betuchuk vaksin nya.
Opis Pengerai Nengeri ngelalau rayat Sarawak betuchuk vaksin ba Palan Betuchuk Vaksin ila ngambi nyaga diri enggau orang bukai.

Kelimpah ari nya, mensia mayuh mega dilalau anang alah ajum enggau penerang ti apin ditemu pengamat pasal vaksin Covid-19 lalu telefon ngagai Opis Pengerai enti begunaka penerang ti betul.

Opis Pengerai Nengeri minta kerejasama semua semampai nitihka sanding penemu enggau perambu betuchuk vaksin deka dipadah nengah aplikasyen MySejahtera nyengkauma ari media.

Suara Sarawak