Program nyukat genturung pendiau asal ditampung

DALAT: Perintah nengeri deka neruska program nyukat genturung pendiau asal awakka rayat lebih agi ba menua pesisir ngembuan surat pala tanah.

Sapit Kepala Menteri Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hasan madah, pengawa nyukat Tanah Adat Bansa Asal (NCR) deka ditampung dikena ngaku hak rayat di nengeri tu.

“Enti suba semua tanah asal tu ulih diguna sama, tang pengudah bisi program nyukat genturung pendiau asal mayuh tanah di Dalat tu udah disukat.
“Pengawa tu tetap ditampung perintah awakka semua tanah ba genturung pendiau ngembuan surat pala tanah,” ku iya.
Iya ke mega Menteri Perambu Pengeraja Asal Enggau Rampa Menua Kedua madah munyi nya maya bejadika Taman Solidariti Dalat, ensana.

Nangkan ke nya, ku Awang Tengah perintah nengeri udah ngemendarka peminta rayat ti bisi minta tanah endur bejalaika pengawa betanam betupi.

“Bisi mega rayat ti nadai ngembuan tanah NCR, sida begunaka tanah nya dikena betanam betupi nyadi pekara tetap diperundingka perintah,” ku iya.

Ba pengerami nya, Awang Tengah bisi nyuaka chek pampas tanah ungkup Projek Jalai Kampung Medong/ Lebrasau/Kampung Klid, Pelilih Dalat ngagai 83 iku penerima.

Bela bisi disua maya tu surat pala tanah Seksyen 13 Kanun Tanah Nengeri ungkup sitak Ulu Sungai Apang enggau lisin Diau Sementara (TOL) ungkup Skim Pengentap Baru (SPS Dalat Renggat Ke-2, Dalat.

Bela bisi bejaku ba pengerami tu Menteri Pengintu Pendiau, Pengelantang Komuniti, Orang Indu, Ruang Bilik Enggau Pemansang Anak Mit Sarawak, Dato Sri Fatimah Abdullah madah, pengawa bejadika Taman Solidariti Dalat deka nyadi kelai penyerakup enggau pengelantang peranak menua tu.

“Aku ngasaika pengawa tu chukup manah laban meri pemaik ngagai penyarakup pupu bansa enggau pemansang, munyiku jaku sempama ‘Muafakat Membawa Berkat’ (Beserakup Mai Berekat),” ku iya.

Nangkan nya, Fatimah ngarapka Program Randau Solidariti Komuniti nya, pangka iya dikearap ulih nambahka pemanah kaul rama rayat pupu bansa di Sarawak- Ukas.

Suara Sarawak