Trending

Program TVET manah dipilih nembiak

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
E-mel
NUTUP PENGERAMI…Majang bejadika kelai nutup Karnival TVET enggau STEM Kolej Vokasional Bintulu 2022.

BINTULU: Pelajar enggau Latih Teknikal sereta Vokasional (TVET) patut nyadi pilih besai nembiak nyikap diri dikena bepintaka pengawa dudi hari.

Sapit Menteri Infrastruktur enggau Pemansang Penyangkai Kapal Datuk Majang Renggi madah, TVET ulih nyadi penyungkak ekonomi menua nengah negapka raban pengereja pengawa.

Kenu ku iya, TVET endang siti bidang pelajar enggau latih pengelandik ti numpu ngagai pemansang pengelandik praktikal.

“Nya deka nyikap sida sebedau masuk makit kereja enggau mega ulih nyikap sida enggau pengelandik ungkup guna servis.

“TVET mega udah dikelala nyadi sebengkah ari 14 pengerandang ubah dalam Langgur Pemansang Malaysia Lumpar Ke-12,” ku iya maya bejadika pengawa nutup Karnival TVET enggau STEM Kolej Vokasional Bintulu 2022 ba Naim Bintulu Paragon Street Mall kemari.

Majang madah, Opis Menteri Pelajar Malaysia (KPM) seruran meri peluang ngagai nembiak ngerembaika penau nengah pengawa numbuhka bemacham sekula nitihka pengulih nembiak nya empu baka sekula lumba, sekula seni enggau kolej vokasional.

Kenu ku Adun Samalaju nya mega, peluang tu deka mandangka ngagai nembiak baka ni gaya pengawa sida dudi hari, lalu nya ngujungka sida ulih nangkup pengawa ke senutuk enggau pengulih diri pengudah tembu belajar.

“Kelimpah TVET, KPM meri diberi tanggungpengawa bejalaika program Sains, Teknologi, Injinir enggau Matematik dikena meransang minta nembiak nengah atur belajar chara baru enggau negapka kurikulum.

“Tu nyengkaum mata pelajar Sains, Teknologi, Injinir enggau Matematik ke udah nguna penemu ba konsep dunya nyata,” ku iya.

Kenu ku Majang mega, pekara diberi perati patut ngagai chara ngangkatka pengelandik awakka pengulih pengajar nengah integrasyen penemu, pengelandik enggau rega STEM kelimoah nambahka penyedar nembiak enggau mensia mayuh.

“Program TVET mega patut ditegap nengah ngemanah ekosistem, nyungkak kualiti program nengah pengawa ngaku, basa sereta meri setipikit nengah ejensi renggat entarabansa sereta mantaika sistem ngaku palan TVET,” ku iya.

Berebak enggau nya, iya madah STEM patut ditegap dikena nyikap nembiak enggau ubah teknologi nyengkaum Polisi Revolusyen Industri Ke-4 Menua (4IR).

Iya andal nengah pengawa negap enggau ngempung TVET, STEM enggau 4IR deka ulih ngemanah agi sistem pelajar menua tu.

Suka artikel:

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

26 November 2023

Berita Terbaru