Projek Balai Raya Lumba/ Komuniti enggau Hab Inovatif nyadi ikon baru ba Batu Kawa

KUCHING: Projek ngaga Balai Raya Lumba/Komuniti enggau Hab Inovatif Batu Kawa ba taba kuari Ang Cheng Ho deka nyadi ikon ngagai peranak menua kelebih agi sida ti ba sitak Batu Kawa.
Menteri Kaunsil Kandang Menua enggau Pengawa Berumah ti mega Adun Batu Kawa Datuk Sri Prof Sim Kui Hian madahka projek tu amat beguna ngagai peranak di Batu Kawa dalam ngerandang pun pemansang tranformasyen tanah lama kuari Ang Cheng Ho.
“Bisi orang madah palan tu jai dipeda, tang ba aku palan tu lubuk reta ti bedau diserungkai ba Kuching.
“Nya alai, ngaga palan tu nyadi sebuah palan rekreasyen, pekara nya deka meri penguntung ngagai rayat pupu bansa sereta nyadi kelai baru ngagai Kuching,” ku iya.
Kui Hian bejaku munyi nya ba Program Nasih Tanah Projek Rayat Ngaga Balai Lumba enggau Mensia Mayuh sereta Hab Inovatif Batu Kawa ditu, kemari.
Ku iya, balai ti deka digaga ba dia deka nyadi hab inovatif ungkup nembiak rebak baru ti ngaul diri dalam dagang.
“Lebuh balai tu udah tembu ila, nembiak ti ngaul diri dalam dagang enda ibuh keluar jauh ngulihka penemu pasal dagang.
“Balai tu ulih ngundan urung 1,000 iku baikka lebuh ngatur pengerami tauka aktiviti lumba,” ku iya.
Kui Hian nandu, tender udah dibuka ungkup ngaga balai mensia mayuh pengeluas empat ekar ke beungkus RM9.8 juta lalu dipelaba tembu dalam timpuh 15 bulan.
“Taja pia, agih belanja ungkup projek rayat ke beungkus RM10 juta nya agi bedau chukup laban ngambi kira ungkus bukai baka bayar tanah, ungkus ngaga jalai alun enggau ungkus tambah ke bukai ti dipelaba urung RM5 juta agi,” ku iya.
Berindik ari nya, iya bisi minta agih belanja tambah RM5 juta ngagai Perintah Sarawak ti dikemendarka terus Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg kemari.