Projek jalai alun ke Sungai Lanjan tembu Feb 2021

KAPIT: Lebih 40 pengempu tanah ba Sungai Lanjan deka nerima pemaik ari Projek Jalai Alun ti besambungka kandang menua nya enggau jalai besai.

Menteri Dagang Dalam Menua enggau Pekara Penguna, Datuk Seri Alexander Nanta Linggi madahka projek jalai sepanjai sekilometer tu deka dipejalai ngena agih belanja RM200,000 nengah Program Tranfomasyen Menua Pesisir (RTP).

Iya ti mega Kaban parlimen Kapit madahka projek nya udah berengkah dipejalai lalu disadang tembu bulan Februari tu.

“Ba renggat keterubah, kitai deka ngaga jalai tanah mirah dulu enggau ngemanah jalai tu nitihka peminta peranak ti ngempu tanah tu kelebih agi Tanah Adat Bansa Asal (NCR).

“Pemisi jalai tu nentuka peranak ditu ulih ngemansangka tanah NCR sida sereta peranak mega ulih mai asil nya ngagai Pasar Kapit tauka terus ke Sibu,” ku iya.

Nanta mansutka jaku nya pengudah bejadika pengawa nasih tanah projek nya.

Nambahka nya, Nanta madahka kandang menua bisi pengulih dikemansang endur betanam lalu ulih ngenataika mayuh penguntung ngagai pengempu tanah nya.

Iya madahka sida diatu ngemeratka pengawa nanam rian Musang King begulai enggau Opis Betanam Betupi Pelilih kelimpah ari rian bukai.

“Pelilih Song tu tebilang enggau buah dabai. Nya kebuah, kitai ngarapka pengempu tanah tu ulih nanam buah dabai.

“Kebuah pia laban buah dabai tu berega amat enti dijual maya musin iya.

“Kitai mega ulih nupi jelu baka kambin, chapi, ikan enggau ke bukai dudi hari ngambi nyungkak ekonomi rama pengempu tanah ba sitak Sungai Lanjan tu,” terang iya.

Berebak enggau nya, Nanta madahka inisiatif nya nipakka juluk perintah dekaka genap komuniti ba menua tu ngembuan penatai pemisi tinggi nyengkaum rayat ba menua pesisir.

“Aku ti nyadi pengari rayat ba Kapit tu dekaka peranak ditu ngembuan penatai pemisi manggai RM4,000 sebulan.

“Nya alai, kitai mesti ngemansang tanah ke tau nyungkak tikas ekonomi enggau ngenataika mayuh penguntung,” tandu Nanta.