Projek nyeruri sekula repuk di Saratok ditampung nitihka perambu

SARATOK: Projek ti udah dikemendar deka dirumban taja menua agi betapi enggau pandemik COVID-19.
Sapit Menteri Pengeluar Kuasa enggau Pengeraja Asal, Ali Biju madahka entara projek deka ditampung dalam taun baru nya projek ngaga enggau nyeruri Sekula Primari (SK) Abang Leman, Kabong.
Ku iya, tu nyengkaum projek melakin jalai Ulu Krian enggau Ulu Kabo sereta nyeruri sekula repuk bukai lebih agi di Pelilih Saratok.
“Siti ari sekula repuk ke udah dikelala nya SK Ulu Kabo ti deka dipindah ngagai taba ke baru laban begunan lama sekula nya ditukuka bomba enda likun agi dikena.
“Pia mega begunan SK Haji Bollah ke udah repuk deka digaga baru enda lama agi lalu pekara nya deka dibai aku ngagai Opis Pelajar nentuka pekara ke patut digaga,” ku iya.
Ali ke mega Kaban Parlimen Saratok mansutka jaku nya lebuh dirandau udah tembu randau begulai enggau Pegawai Pelilih (DO) Harun Mahidi ke mega Chairman Kaban Kunsil Pelilih Saratok di Opis Pelilih, pagi ensanus.
Iya madahka diri deka ngatur randau begulai enggau rayat dia kandang dua minggu deka datai ngambi nerang pasal pengawa nutup enda lama sekula nya nyentuk projek ngaga begunan baru berengkah dipejalai.
Dulu ari nya, Ali nyemetak madahka mayuh perambu ari sukut pemansang infrastruktur udah dilangkar ungkup pelilih menua nya ngambi ulih maju lalu pengelantang rayat dijamin.