Projek SPK Sadong Jaya tembu 91 peratus

SADONG JAYA: Projek Skim Nangkir Kampung (SPK) Sadong Jaya ke beungkus RM34 juta udah tembu 91.17 peratus.

Sapit Kepala Menteri ti mega Menteri Pemansang Mengeri enggau Pengeraja Asal Kedua Datuk Amar Awang Tengah Ali Hasan madahka projek SPK Sadong Jaya tu nyendiaka 290 lot tanah endur diau lalu dipelaba tembu 5 April tu ila.

“Projek tu digaga nitihka spesifikasyen baru ke ditambah lebih manah ari spesifikasyen ti lama.

“Entara spesifikasyen ti baru iya nya tanah lot mesti ditimbuk, parit mesti disemin lalu jalai digaga lebih manah,” ku iya.

Awang Tengah bejaku munyi nya pengudah ngabas SPK Sadong Jaya ditu, kemari.

Tandu iya, SPK nya ngembuan pemesai 64 ekar.

“Ungkus nyendiaka sebuah lot tanah tu RM119,200 tang Perintah Sarawak semina ngechaj premium RM2,500 aja ngagai penerima.

“Tu mandangka pelasar Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dalam meri pengelantang ngagai rayat endang tegap,” ku iya.

Ku Awang Tengah, pelin SPK Sadong Jaya tu bisi diubah sida mimit iya nya nyendiaka palan endur ngaga surau, balai, tanah lapang enggau padang main bol.

“Kitai mega nyendiaka perengka guna ngagai sida ti deka ngaul diri dalam dagang mit enggau jelan pemesai (PKS) iya nya mantu nyendiaka perengkaguna industri kotej.

“Lot tanah SPK tu deka diberi kelebih agi ngagai peranak Sadong Jaya empu ti ngembuan mayuh ruang bilik diau ba sebuah rumah, sida ti nadai tanah tang deka berumah enggau ruang bilik ti kurang penatai pemisi.

“Peminta SPK tu udah dibuka nengah atas tali arus ba laman Opis Tanah enggau Survei (JTS) kena 12 March tu tadi,” ku iya.

Iya nyemetak madahka, tanah lot ti diberi tu enda tau dijual ngagai orang bukai pengudah diterima.

“Orang ti meli nya semina meli atas angin aja, lalu penerima nya deka ‘disenarai hitamkan’ .

“Perintah mega deka narit pulai baru hak lot tanah nya nyema sida ngelanggar atur tu,” ku iya.

Sama bisi datai Menteri Muda Infrastruktur enggau Pemansang Penyangkai Kapal Datuk Julaihi Narawi, Adun Sadong Jaya Aidel Lariwoo  enggau ke bukai.

Suara Sarawak