Trending

Punaska sistem ‘apertaid’ ba sekula

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
E-mel
TEPA… Dr Azhar (tiga kanan) nerima tepa ari Gerempung Kepala Pengajar Malaysia Nengeri Sarawak. | UKAS

SIBU: Direktor Pelajar Nengeri Sarawak, Datuk Dr Azhar Ahmad nyemetak madah, pengawa munas sistem ‘aparteid’ ba sistem pelajar menua endang patut dipejalai.

Iya mantaika pengirau ati diri seraya madah, sistem nya agi mengkang dipejalai ba sekula lalu semina nembiak nyulut aja ti diaku raban sekula.

Ku iya nyemetak, nembiak ti kurang nyulut mega patut diintu begulai ngambi sida ngasaika diri beguna sereta diaku kelebih agi ba mua bala pengajar.

“Enti kitai majak bejalaika sistem tu, kitai deka terus nempa nembiak ti kurang nyulut lalu tebal agi sida deka tinggal ba sistem pelajar.

“Tu meh isu ti benung diputarka Opis Menteri Pelajar Malaysia (KPM) dikena ngurangka takah literasyen pemun,” ku iya.

Dr Azhar mansutka jaku nya rambau Program Bejadi Aum Bala Tuai Pelajar Sekula Primari Nengeri Sarawak 2023 ba Hotel Kingwood ditu, empai lama.

Iya madah, penanggul tinggal ba pelajar, isu literasyen sereta takah ba pelajar nyadi pekara besai dikemerat KPM.

“Pekara tu beguna amat lalu kitai patut munaska takah besai ba pengulih literasyen tauka pengelandik pemun baka macha, nulis enggau ngira ba genap sekula.

“Pia mega, pekara tu meh ngasuh sida enggai nurun ke sekula tauka takut ngagai bala pengajar. Kami deka mutar pekara tu begulai.

“Aku nadai kala setuju ngagai sistem bechiping tu,” ku iya nyemetak.

Nya alai, iya ngelalau semua raban sekula patut nempa nembiak lanchar macha ba ujung Primari Satu tauka lebuh tama Primari Dua.

Kebuah pia, ku iya, nya meh pemun dikena ngemansangka menua maju.

Suka artikel:

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

10 Disember 2023

Berita Terbaru