Raban media mesti beperesa ‘swab’ sebedau ngulu aum Dun

KUCHING: Raban media ti ngulu Aum Dun dipinta peresa ‘swab’ ba Sepital Pakar Normah pagila (8 Nov) berengkah ari pukul 8 nyentuk 10 pagi.

Pekara tu sebagi ari chara nagang pengerekai Covid-19 enggau nyeliahka sebarang penusah ke enda disadang.

Nitih penerang dipansutka sehari tu madahka ungkus beperesa swab tu deka dipelanja Perintah Sarawak.

Sebedau tu, Adun enggau menteri kabinet udah swab test kemari sebedau ngulu Aum Dun.

Dulu ari nya, Aum Dun deka diatur pengelama lima hari beduduk ari kes Covid-19 ke majak nambah ba pelilih menua Kuching.

Suara Sarawak