ARTIKEL

Ramles Walter mantupka pengelengau peminat nengah media rama

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram

JOM BACA E-PAPER SUARA SARAWAK/ NEW SARAWAK TRIBUNE PERCUMA SEAWAL 2 PAGI SETIAP HARI. KLIK SINI

MINGGU tu, kitai deka bekelala enggau siku penanyi baru ti majak angkat ba industri muzik Dayak nengah lagu Tua Ditemu Petara.

Nama Ramles Walter majak angkat sebaka enggau penanyi baru ke bukai pengudah lagu Tua Ditemu Petara mujur dipeda lebih 2 juta mensia ba dalam Youtube Channel Ramles Walter.

Ukai semina nya aja, nengah muzik video nya mega iya nerima 1,114 timbal ari bala peminat lalu tebal agi muji pemanah leka enggau tiun sereta reti lagu tu.

Ba taun 2021 tu, Ramles udah mansutka dua buah lagu rumpas iya nya Enda Pechaya Agi enggau Puntan ke udah dipansut ba channel Youtube iya empu.

“Nyadi ba taun 2021 tu, aku bisi mansutka dua buah lagu rumpas iya nya Enda Pechaya Agi enggau lagu Puntan ba channel Youtube aku empu iya nya Ramles Walter Channel.

CHAMPION… Ramles kala dipadu nyadi champion Pekit Karaoke dalam taun 2018 ba Kapit.

“Aku mega deka mansutka lagu bukai taun tu kelimpah ari dua buah lagu agi udah tu.

“Nya alai, aku ngarapka bala peminat seruran nyukung pejalai aku dalam industri muzik Dayak lalu nerima semua lagu ti udah disadaka aku tu.

“Arapka bala peminat ulih nerima dua buah lagu rumpas pemadu baru ari aku sama baka kita nyukung lagu Tua Ditemu Petara ke udah dipeda lebih 2 juta nya.

“Sukung bala kita deka meransang aku chakah agi ngangkatka diri dalam industri muzik menua tu,” ku Ramles ngepunka randau enggau pemberita Suara Sarawak ungkup berita pemerindang minggu tu.

LAGU RUMPAS

MAJAK DIKELALA… Ramles mega kala dikangau dalam Program V13 enggau TV Okey di Auditorium P. Ramlee, Kuching.

Peranak asal ari Kapit tu madahka naka diatu iya ngembuan semilan lagu rumpas kenyau ari taun 2019 iya udah masuk dalam industri muzik Dayak.

Lagu rumpas keterubah disadaka Ramles mujur narit ati bala peminat sereta suah amat ditebah ba sebelah radio sereta lama beretan dalam Tusun Sapa Juara sebaka enggau lagu ari penanyi baru ke diatu.

“Terima kasih nuju peminat ke seruran nganjung peminta nebah lagu aku sereta ngundi lagu aku dalam Tusun Sapa Juara, pekara tu besai reti ba aku.

“Entara lagu baru ke udah dipansutka aku iya nya Tua Ditemu Petara, Mengkang, Pengerindu Lebu, Belelang, Enda Pechaya Agi enggau Bujang Pelagus.

“Pia mega, lagu rumpas ke bukai baka Janda Anak Dua, Puntan enggau Ketegal Salah Sangka.

“Semua leka lagu dalam semilan buah lagu rumpas nya ditengkebang aku empu seraya semua lagu nya direkoding ba Telanjing Sound Enterprise (TSE),” ku Ramles ke mega anak pengkuan ari empat iku diri menyadi.

Ke penerang semua, lagu rumpas Ramles dikumbai Mengkang udah dipeda lebih 56,000 seraya lagu Enda Pechaya Agi udah dipeda lebih 150,000 lalu udah dipansut kena 6 March tu tadi.

KENANG MANIS

RAMLES WALTER

Ramles madahka diri rinduka pengawa belagu kenyau ari iya beumur tujuh taun lalu suah mega iya diasuh belagu ba sekula.

Ku Ramles, ari nya iya majak rinduka pengawa belagu lalu berengkah masuk bemacham pekit belagu ti diatur ba sekula suba.

Ari pengelandik belagu nya, Ramles kala nyereta bemacham pekit belagu ba menua.

“Kebendar, mayuh pekit kala disereta aku maya agi sekula suba lalu aku mega kala nyereta Pekit Kapit Idol dalam taun 2018 enggau bulih lumur dua.

“Ba taun nya mega aku kala bulih champion ba Pekit Karaoke di menua Kapit,” ku Ramles nusika peneleba diri sebedau masuk industri muzik Dayak tu.

Ku Ramles, mayuh kenang manis diasai sekumbang merindang bala peminat ba menua tu.

Iya mega madahka diri chukup gaga ulih betemu sereta beperindang enggau bala peminat sebedau pandemik Covid-19 ngerekai ba menua tu.

“Kenang manis ke semampai dikeingat aku iya nya lebuh dikangau merindang bala ari Serakup Dayak Pampang Miri beserimbai enggau Appreciation & Installation Night ujung taun nyin kemari.

“Lebuh mulaika kenang merindang bala peminat sebedau pandemik tu, dia aku ngasaika chukup rindu meda bala peminat ke udah nyukung pejalai aku ngelama tu.

“Aku mega berasai temegah ati dikangau ba sebengkah program ba TV Okey iya nya Program V13.

“Dalam program nya, sida nanya pejalai enggau kenang manis aku sekumbang masuk dalam industri muzik Dayak tu,” ku tusui Ramles.

PENGIDUP NYADI PENANYI

PENANYI BARU… Gambar Ramles Walter rambau merindang bala peminat.

“Pemar sekumbang masuk dalam industri muzik Dayak tu endang mayuh tang lebuh nyadi penanyi tu, kitai enda ulih nyeliahka diri ari pejah bala peminat.

“Ba penemu aku, pejah ke manah tauka dikumbai kitai positif nya ulih nyadi peransang ngambi nyulut sereta bebendar agi ngemansangka dalam industri tu.

“Ba aku, enti kitai nerima pejah negatif, reti iya kitai bisi pengelemi lalu aku deka nguji ngaduka baru pengilap tauka pengelemi nya,” ku Ramles.

Nambahka nya, Ramles madahka apai indai enggau menyadi iya ti seruran nyukung pejalai iya ngelama tu.

Ku Ramles, apai indai enggau bala menyadi iya mih entara orang ti udah nyukung ba singkang keterubah iya masuk dalam industri muzik Dayak tu.

“Nuju kami sebilik ke udah nyukung pejalai aku ngelama tu, aku meri besai terima kasih laban semampai bisi enggau aku, nadai ngira maya tusah tauka senang.

“Kita mih nyadi pengering aku ngambi nyingkang jauh ari dalam industri muzik tu.

“Jaku ajar apai enggau indai sereta bala menyadi semampai dikeingat aku belama ngambi bebendar agi ngemansangka diri sebaka enggau penanyi bukai dalam dunya pemerindang tu.

“Nuju bala penanyi bukai, aku arapka kitai bela mansang enggau sama besaup ngangkatka industri muzik Dayak ngambi ulih dikelala baka industri muzik bukai.

“Nuju bala peminat, terima kasih laban udah rindu sereta nyukung lagu ti disadaka aku ngelama tu.

“Kita meruan dikeingat aku belama laban sukung kita besai reti ba aku sereta nyadika peransang ngambi mansutka enggau nyadaka lagu bukai ti dikerindu kita. Terima kasih semua!,” ku Ramles tuchum gaga.

PEMAR

Sekumbang pandemik Covid-19, Ramles ngaku iya napi penusah kelebih aku maya rikoding lagu.

Nya alai ku iya, sida mesti berundingka chara tauka pelasar bukai nentuka sida ulih rikoding lagu ungkup bala peminat ti udah lama nganti lagu baru.

“Pemar ke berupai amat diasaika kami diatu iya nya enda ulih nurun ke studio maya rikoding lagu.

“Dikena mutarka penanggul nya, kami nyau rekoding ba rumah tang rekoding ba rumah enggau studio bebida amat.

“Enti ba rumah tadi, aku nyau nganti jauh malam laban maya nya mih aku nyamai rikoding lagu sereta nadai inggar.

“Kebuah pia laban ba rumah nadai dinding ‘kedap bunyi’ baka ba studio.

“Pemar kedua ditapi aku iya nya nadai orang nyaga tauka beratika vokal ngambi ulih ngembing aku,” ku Ramles madahka penanggul ditapi maya rekoding ba rumah.

Berebak enggau nya, Ramles meri besai terima kasih nuju raban dalam TSE laban udah nyukung enggau ngembing iya dalam industri muzik tu.

“Terima kasih nuju semua raban dalam TSE kelebih agi produser TSE iya nya Andrew enggau Florence Lo laban udah ngajar aku kenyau ari hari keterubah aku masuk dalam dunya pemerindang.

“Jaku ajar seduai meruan dikenang ngambi nyadi chuan teladan nentuka aku mansang sereta angkat baka penanyi bukai dudi hari,” ku Ramles meri terima kasih ngagai seduai laban enda belampung ati ngajar enggau ngembing iya ngelama tu.

MANTUPKA PENGELENGAU

Ngelansa silik, Ramles madahka kitai chukup betuah laban udah nyingkang ngagai dunya digital sereta udah ngemuntangka pengawa kitai maya napi penusah ketegal pengerekai igi penyakit Covid-19.

Ku iya, nengah pelasar digital tu mih sida mantupka pengelengau beduduk ari semua aktiviti merindang enda ulih dipejalai baka selama.

“Ba penemu aku, pelasar media rama baka Youtube, Facebook enggau Instagram tu besai guna kelebih agi maya pandemik Covid-19 tu.

“Kami enda ulih merindang baka selama sekumbang pengerekai igi penyakit Covid-19 lalu siti chara merindang bala peminat iya nya mansutka lagu nengah pelasar media rama tu.

“Ari nya, kami ulih mansutka lagu seraya mantupka pengelengau laban enda ulih merindang sereta betemu enggau bala peminat baka selama.

“Ukai semina nya aja, pelasar media rama tu mega nentuka pejalai kami dalam dunya pemerindang enda ngetu naka nya aja.

“Peminat mega udah tentu seruran nganti lagu baru ari kami lalu tu mih chara bukai dikena kami berandau enggau bala peminat.

“Nya alai, bala peminat ti deka meda berita baru ari aku, kita tau follow Facebook aku iya nya Tok Rams sereta Pages FANSCLUB iya nya Ramles Walter.

“Enti ba Instagram, kita ulih follow ba TOK_RAMS sereta page fans ba RAMFANS_FANCLUB seraya ba Youtube, kita ulih follow ba RAMLES WALTER CHANNEL.

“Enggau peluang tu, aku meri besai terima kasih ngagai Ruai Suara Sarawak laban udah ngerandau ungkup berita pemerindang minggu tu.

“Nuju bala peminat, anang leju nyukung lagu disadaka aku lalu kita mega tau meda berita baru ari aku ba Facebook, Instagram enggau Youtube ke udah dipadah tadi.

“Teruska sukung kita. Terima kasih semua!,” ku Ramles nyimpul randau enggau pemberita Suara Sarawak.

BERITA LAIN

Sibu tuai rumah Sarawak Agrofest 2025

BINTULU: Sibu udah dipilih nyadi tuai rumah Sarawak Agrofest ba taun baru. Menteri Industri Pemakai, Komoditi enggau Pemansang Wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi

88 chalun STPM Sarawak bullh PNGK 4.0

INDUN SILONGsuarasarawak.sv@gmail.com KUCHING: Nengeri Sarawak ngerikod Purata Nilai Gred (PNGK) pemutus peresa Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) 2023 penyampau 2.69 enti dibanding PNGK STPM 2022

Sarawak ngerikod PNGK 2.69 ba peresa STPM 2023

KUCHING: Pemutus peresa Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) 2023 Sarawak ngerikod ‘Purata Nilai Gred Keseluruhan’ (PNGK) 2.69. Pemutus nya kusut ari taun 2022, iya nya

BERITA TERBARU