Restoran Puzzle saji pelbagai menu istimewa pakej bufet Ramadan

Rega barang niki, sigi udah dipelaba

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
NGABAS MAKIT...Rasol (tiga kiba) disempulang (ari kiba) Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Seng, Direktor Penerit Adat KPDNHEP Azman Adam sereta ke bukai beratika barang ke bisi dijual ba Pasar komuniti Stutong, kemari. Gambar : Mohd Alif Noni
NGABAS MAKIT…Rasol (tiga kiba) disempulang (ari kiba) Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Seng, Direktor Penerit Adat KPDNHEP Azman Adam sereta ke bukai beratika barang ke bisi dijual ba Pasar komuniti Stutong, kemari. Gambar : Mohd Alif Noni

KUCHING: Opis Menteri Dalam Menua enggau Pekara Penguna (KPDNHEP) terus ngaga kaul rat enggau Opis Menteri Betanam Betupi enggau Industri Pemakai (Mafi) ungkup pengawa mai bekal barang import ke dalam menua dikena nyaga rega barang makai nyengkaum manuk ti dipelabka deka niki sepengudah 4 Februari tu ila.

Sapit Menteri KPDNHEP Datuk Rasol Wahid madahka isu rega barang niki sigi udah dipelabaka sida tang iya madahka pekara nya nyangka enda amai semina sida andalka rayat patut nyikap diri napi pekara nya.

“Naka diatu, Opis Menteri Betanam Betupi enggau Mafi ngeluarka 20 AP (permit import manuk) dikena nyeririska rega barang ba makit.

“Ngarapka pekara nya ulih mutarka penanggul rega barang niki dalam timpuh diatu laban kitai berundingka enda lama agi bansa China deka ngintu Taun Baru China lalu udah nya kitai deka bepuasa enggau Hari Raya Aidilfitri,” ku iya.

Rasol bejaku munyi nya lebuh ditanya pemberita rambau Ngabas Rega Barang di Pasar Komuniti Stutong ditu, kemari.

Ku iya, naka tu rega barang dijaga nengah Skim Rega Barang Maksimum Malaysia Sebilik (SHMKM) ti deka tembu kena 4 Februari tu ila pengudah Taun Baru China ke alai rega barang makai nya deka dipansik baru udah nya.

“Sekeda orang dagang ti nyual telu madahka rega ti ditatak opis menteri nekan sida iya, nya alai kami deka ngatur kaul kerejasama enggau servis industri bagi nyaga orang dagang enggau penguna sekali.

“Sebedau tu, rega barang niki ketegal rega barang pemakai baka manuk, jagung enggau ai tauhu ti diimport bisi niki, lalu ungkus perengka pengangkut nambah bekau ari ubah mata wang.

“Nya alai, kami udah berunding enggau semua sida ti bekaul ngambika enda kelalu nikika rega barang ti ngujungka sida nekan penguna,” ku iya.

Iya sekali agi ngelalau orang dagang enda kelalu beambi ulih ngagai penguna nengah chara nikika rega barang ti kelalu tinggi.

Ngelansa program iya kemari, Rasol madahka iya tepantup ati enggau rega barang rambau SHMKM ngaul sekeda barang ti dijaga baka telu manuk, dagin manuk, tomato enggau ke bukai.

“Rega barang ti dijual ditu nitihka rega ti udah ditetapka lalu kami ngarapka rega barang tu ulih mantu penguna neruska pengidup rambau Covid-19 enggau penusah bah taja pan bah di Sarawak enda balat baka di Selangor, Pahang enggau Negeri Semilan,” ku iya.

Sama bisi datai Datuk Bandar Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng, Direktor Penguatkuasa KPDNHEP Putrajaya Azman Adam, Kaban Kaunsil MBKS Cr Mok Chung Ping enggau ke bukai.

E-Paper

21 Mac 2023

Latest News