Trending

Rejister Undi 18 otomatik berengkah dipejalai 15 Disember tu

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
E-mel

KUCHING: Ubah umur pengundi 18 taun enggau rejister pemilih chara otomatik deka bepun dipejalai kena 15 Disember tu.

Sekretari Komiti Besai Pengawa Bepilih Malaysia (SPR), Datuk Ikmalrudin Ishak madah, ubah ti digazet kena 1 Disember tu tadi mega udah dikemendar Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.

“SPR deka madahka Seksyen 3(a) dan (b) Akta Perlembagaan (Pindaan) 2019 bekaul umur pengundi 18 taun enggau rejister pemilih chara otomatik udah digazet kena 1 Disember tu tadi deka bepun dititih kena 15 Disember tu pengudah bulih pemendar ari Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong,” terang iya, kemari.

Pia mega, iya madahka ubah undang-undang subsiadiari bekaul pengawa bepilih deka bepun kena 15 Disember tu.

Ikmalrudin madah, tu pengudah Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Pendaftaran Pemilih) (Pindaan) 2021 enggau Peraturan-Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) (Pindaan) 2021 nya digazet kena 30 November tu tadi nyadi P.U.(A) 433/2021 bulih pemendar ari Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bepelasarka Seksyen 17 Akta Pilihan Raya 1958.

Nya kebuah ku iya, SPR deka bejuraika kededua ubah atur nya maya Aum Parlimen enda lama agi.

Apin lama, Menteri ba Opis Menteri Besai (Parlimen enggau Undang-Undang) Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah, pengawa nginsur umur pemilih ngagai 18 taun enggau rejister pengundi otomatik deka dipejalai sebedau 31 Disember tauka perintah ulih dituduh ngemaruhka kort enti puntan ngereja pengawa nya.

Kort Tinggi Kuching kena 3 September tu tadi merintahka SPR nginsurka umur pengundi ari 21 ngagai 18 taun enggau rejister pemilih otomatik dipejalai abis laun 31 Disember tu.

Suka artikel:

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

10 Disember 2023

Berita Terbaru