Rh Bada, Nanga Talong udah disikap karan 24 jam

KUCHING: Sarawak Energy Berhad (SEB) mujur bulih Anugerah Pemanah Pengawa Enggau Tanggung Pengawa Rama Koporat (CSR) Malaysia dalam bulan Disember tu tadi pengudah mujur nyikap bekal kuasa karan ngena kuasa solar ti ulih dikena baru 24 jam ngagai 31 pintu bilik ba Rumah Bada Nanga Talong di Batang Ai dalam taun 2019.
Rumah panjai diuan 250 iku penyauh 40 kilometer ari Pengkalan Batang Ai ba ujung Sungai Engkari di tasik Tekat Ai Batang Ai enggau semina ulih dilawa ngena bot pengelama lima jam pejalai.
Sapit Presiden Kanan Servis Korporat SEB, Siti Aisah Adenan madahka peranak dia ngena injin api ti begunaka belanja besai manggai RM260 ngagai RM300 sebulan sebedau projek solar tembu.
“Inisiatif tu mega meri penampak ngagai peranak dia pengudah disikap bekal kuasa karan 24 jam nengah kuasa solar.
“Pia mega, sekeda rumah panjai ba Batang Ai udah disikap kuasa solar nengah inisiatif CSR SEB sebedau bejalaika Skim Altenatif Bekal Kuasa Karan Menua Pesisir (Sares) ngambi nyambung kuasa karan ngagai menua ulu,” ku iya nerang, ditu kemari.
Nambahka nya ku Diti, pengawa nyambung kuasa karan ngagai ketuai bilik ba menua pesisir entara pemar besai laban rumah panjai nya mar dilawa sereta ba entigis.
Tang, nengah kerejasama Opis Menteri Utiliti Sarawak, SEB nyendiaka strategi elektrifikasyen ngambi napi semua pemar sereta nentuka selampur Sarawak nerima bekal kuasa karan penuh manggai taun 2025.
Terang iya, anugerah nya meransang sida terus inovatif ngenyemakka komuniti enggau tekat ai keterubah di Batang Ai kelimpah ngelempung tating penusah peranak ti suah ngangkut enggau ngeluarka besai belanja meli minyak.
“Anugerah dalam kategori utiliti enggau kuasa tu mandangka inisiatif inovatif nyendiaka kuasa karan ngagai komuniti ba entigis ti mar dikereja ngambi disambung ngagai batang grid,” terang Siti.

Pengawa masang kuasa solar udah tembu dipejalai SEB.