Riamtec Miri benung ngiga nembiak baru

MIRI: Institut Teknologi Riam (Riamtec) Miri ditu ngatur intebiu kandang sebulan tu nyentuk Mei 2019 ti nyelinting raban nembiak lepas sekula.

Kenu ku Kaunsilor Kus, Ricky Donald Berji, palan sida ngelalu peminta ari nembiak lepas peresa SPM, UEC, O-Level, STPM enggau Diploma nampung pelajar ba Riamtec Miri ungkup rejista 20 Mei 2019 tu.

“Mayuh bengkah kus enggau peluang nampung pelajar ba tikas pelajar Cambridge GCE A Level, Setipikit Pengelandik Malaysia (SKM) enggau Diploma Pengelandik Malaysia (DKM) bisi disedia ditu.

“Entara kus pelajar ba tikas SKM iya nya ‘Pemasangan Dan Penyelenggaraan Elektrik’ enggau ‘Juruterapi Kecantikkan Estetik’ seraya tikas diploma iya nya ‘Diploma Kemahiran Seni Kulinari’, ‘Diploma Kemahiran Pastri’ enggau ‘Diploma Automotif Elektrik.

“Tu mega nyengkaum ‘Diploma Perakauanan’, ‘Diploma Pengurusan Perhotelan’, ‘Diploma Perdagangan’, ‘Diploma Kesihatan Dan Keselamatan Pekerjaan’, ‘Diploma Kejuruteraan Mekanikal, ‘Diploma Kejuruteraan Elektrikal’ enggau ‘Diploma Kejuruteraan Automotif’ seraya tikas degree iya nya ‘Ijazah Sarjana Muda Perniagaan (Kepujian)’,” ku Ricky nerang lebuh dirandau Suara Sarawak.

NYIKAP PENEMU… Ricky nerang pasal kus ti bisi disedia ba Riamtec Miri ngagai nembiak enggau indai iya rambau atur intebiu.

Nangkan nya, atur peminta ti patut ditangkup bala nembika iya nya enda tau enda peranak Malaysia, umur 17 taun enggau tuai agi sereta udah nembuka pelajar tikas SPM.

“Bala nembiak abis nadai pas subjek Bahasa Malaysia enggau Sejarah sereta 3 kredit ba sebarang subjek SPM.

“Kredit ba subjek Matematik, Sains enggau Jaku English nipakka peminta pelajar dipinta sida,” ku Ricky nampung.

Kelimpah ari nya, bala nembiak dipinta ngemai setipikit enggau dokumen kurikulum enggau ko-kurikulum bekaul lalu apai indai diperansang nyempulang bala anak sida.

Ku Ricky, palan sida mega bisi nyendiaka sekularship 45 peratus ngagai ruang bilik ti nerima Bantu Sara Hidup tauka ruang bilik seranta, nitihka atur enggau peminta.

Penerang enggau tanya silik tau telefon nuju lumur opis sida 085-613371 enggau 085-612586 sereta Ricky ba lumur 0143353663, netapka hari bulan intebiu tauka sida ulih ngelawa palan pelajar tu empu.

NYIDI PELUANG… Bala nembiak gagit deka nemu pasal kus ti bisi disedia Riamtec Miri.

 

NYAMIN PENGIDUP… Bala nembiak ngisi pom peminta nampung pelajar ba palan pelajar nya sebedau ngulu intebiu.

 

BELA AMPIT… Bala nembiak disempulang apai indai ngulu licha penerang ti diatur raban ari Riamtec Miri ba sebuah sekula sekondari.