RM106.8 juta agih pemansang ungkup RGC

KUCHING: Perintah Sarawak ngemendarka penyampau RM106.8 juta ungkup pemansang Palan Pengerembai Menua Pesisir (RGC) di selampur Sarawak.

Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Douglas Uggah Embas madahka ari penyampau nya bisi RM65.5 juta udah diguna ngemujurka pejalai projek di Long Lama, Semop, Opar, Awat-awat enggau Beladin kena 31 Oktober tu tadi.

“Kitai mega merambu penyampau RM81.1 juta agih belanja ba baruh Langgur Pemansang Malaysia Lumpar Ke-12 (RMK-13) ungkup neruska pemansang RGC.

“Bagi pemansang Tanah Tinggi (HDA) penyampau RM1.5 billion udah diagihka ungkup bejalaika projek infrastruktur ti nyengkaum ngaduka tiga projek besai ke udah diperambu,” ku iya.

Tandu iya, ketetiga projek nya nyengkaum ngaga 30 projek jalai alun enggau jematan, ngaga 20 projek bekal enggau ngubat ai beungkus RM210 juta enggau ngaga dua projek bekal kuasa karan penyampau RM25.6 juta.

Kelimpah ari nya, bagi Ejensi Pemansang Bersepadu Wilayah Samarahan (IRSDA), penyampau RM105 billion agih belanja diguna bejalaika projek pemansang di Bagi Menua Samarahan.

“Naka Oktober 2020, bisi 52 projek udah tembu ke alai 237 projek agi ba renggat pra-pejalai enggau 139 projek bukai agi dalam perambu,” ku iya rambau Aum Dun Ke-18 apin lama ke udah..

Ku iya, Opis Pengairan enggau Saliran Sarawak (JPS) mega udah ngemendarka penyampau RM184 juta agih belanja bagi 77,000 hektar tanah di Bagi Menua Betong, Sarikei enggau Mukah ungkup pengawa ngaga sistem ai dikena ngerembaika projek pengeluar pemakai komersial di menua tu.

Suara Sarawak