Rumah SPK semina dibayar RM120, 000

ASAJAYA: Lot tanah enggau rumah ke berega RM373,000 ungkup penerima Skim Ngemesaika Genturung Pendiau (SPK) semina dipinta dibayar RM120,000 aja.

Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg madahka ukai semina ngempu lot tanah enggau rumah, penerima mega deka nerima infrastruktur pemun baka tanah ditimbuk, parit semin, jalai alun, tiang sereta lampu jalai, sambung kuasa karan enggau ai ke ditanggung perintah Gempung Parti Sarawak (GPS).

“Ungkus nyendiaka sebuah lot tanah berega RM193,000 lalu ungkus ngaga seunit rumah begantung ba tanah nya RM180,000.

“Nya alai, enti disegulai rega lot tanah enggau rumah ungkus iya RM373,000 tang penerima SPK semina mayar RM120,000 aja,” ku iya.

Abang Johari bejaku munyi nya rambau bejadika Projek Skim Nangkir Genturung Pendiau (SPK) Kampung Sambir ditu, kemari.

Tandu iya, penerima SPK mega ulih nginjau jali dikena meli lot tanah enggau rumah tu ari Mutiara Mortgage ti semina ngeletak bungai pinjau satu peratus aja.

“Tu chara baru perintah mantu rayat kelebih agi peranak di menua pesisir. Puji Tuhan, menua kitai bisi ngembuan penatai pemisi lebih ngujungka kitai ulih magi baru ngagai rayat.

“Dalam timpuh dua bulan nyangka penatai pemisi menua bisi betambah baru ketegal dua agi palan minyak enggau gis ditemu apin lama, nya ngujungka kitai ulih bulih hak atas minyak enggau gis ari Petronas,” ku iya.

Ku iya, pengudah Jematan Barang Lupar ti dikumbai jematan pemadu panjai di Malaysia digaga nyangka bala temuai mega nguji deka meda kampung rumah moden di Kampung Sambir.

“Tu deka ngerembaika pekara dagang temuai ngagai menua kelebih agi Kampung Sambir, Kampung Tembirat enggau kampung bukai besemak.

“Pekara pemadu beguna iya nya kitai semua mesti beserakup,” ku iya.

Ba program kemari, Abang Johari mega meri bantu belanja RM20,000 ngagai Sekula Tahfiz di Kampung Sambir.

Sama bisi datai Menteri Dagang Temuai, Seni, Main Asal ti mega Adun Asajaya Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Muda Infrastruktur enggau Pemansang Penyangkai Kapal Datuk Julaihi Narawi, Menteri Dagang Temuai, Seni enggau Main Asal Malaysia Datuk Seri Nancy Shukri, Kaban Parlimen Kota Samarahan Rubiah Wang enggau ke bukai.

TALUK… Raban Indu Kampung Sambir mandangka pengaga ati nyambut penatai Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg ti bejadika pengawa nasih tanah projek rumah Skim Nangkir Kampung Sambir, Asajaya, Samarahan kemari. -Gambar Ghazali Bujang

Suara Sarawak