Restoran Puzzle saji pelbagai menu istimewa pakej bufet Ramadan

Rurun pengawa meri tajau mandi di Roban

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
MINTA BEREKAT PETARA… Piring dipanggai ba atas tajau abis nadai tiga lemai tauka nitihka gaya penyiru orang ke ngempu tajau.

BAKA udah disemaya ba kenang Pemesai Reti Tajau Ba Pengidup Iban sebedau tu, kitai sekali tu deka ngenang silik agi pengawa dikumbai meri tajau mandi.

Ku menyadi kitai John Adam Gilbert Anyai, pengawa Meri Tajau Mandi tu sigi siti ari pengawa asal kitai bansa Iban ke nyau lama udah dilengka tauka nadai dikereja orang agi kemaya hari tu.

Kebuah pia ku iya, ketegal orang ke tuai nadai madah ke reti pengawa nya ngagai bala anembiak rebak baru ke diatu.

“Pengawa tu mega semina dikereja kitai bansa Iban ke bisi ngembuan Tajau Lama ti nyadi pesaka reta tengkira ba ruang bilik sida nya turun temurun.

“Tajau ke tau diberi mandi tu nadai nya milih ni bansa tajau asal ga tajau nya sigi bansa tajau lama.

“Lalu chara kitai siku siku meri tajau tu mandi nya enda sebaka nitih ke gaya penyiru kitai siku siku.

“Pengawa tu dikereja mega nitih ke gaya atur adat pengawa nya ba menua siti siti ti enggai nyadi diselampur ke kitai dikumbai sama sebaka magang,” ku iya ngepunka kenang.

TAJAU SAKING BETALI

BEPIRING ADING

Nyadi nitihka tusui niang ini bini John ke benama Nandu Anak Enteri ari Brayang, Roban ngagai iya empu, chara sida ba menua nya meri tajau mandi baka tu:

Keterubah sida ke ngempu tajau nya tau nengkira nyendiaka rengka ka dikena sida miring sebedau meri tajau nya mandi.

Gaya turun piring dikena meri tajau nya mandi mega enda sebaka, laban nya nitih ke gaya penuai bulu tajau nya siti siti.

Laban bisi sekeda tajau lama kitai bansa Iban tau nyadi pengaruh, lalu bisi mega dikumbai kitai nemu berantu lalu tau mega nya dikena orang berubat nitihka padah petara ba mimpi sida ke ngempu tajau nya.

Udah rengka piring tembu digaga, nambah ke nya mega sida mesti nyendia ke minyak makai lalu suah agi orang ngena minyak nyiur ti ulih sida empu ngelala.

Nyadi pengawa meri tajau tu mandi nitihka gaya penyiru orang ti ngempu tajau nya sekali ke iya ka madahka orang mayuh tauka sida serumah, tauka pengawa nya dikereja iya nengali kediri aja.

Lalu pengawa meri tajau tu mandi mega selalu iya dikereja orang ke ngempu tajau nya ba bilik iya empu lalu ukai pengawa besai ti patut dikereja kitai pansut ke ruai enti kitai diau ba rumah panjai.

Sebedau iya ke ngempu tajau nya belaboh meri tajau nya mandi, iya dulu mela piring lalu miring ngangauka petara madahka pengawa diri ti meri tajau nya mandi.

Iya lalu besampika tajau ti diberi mandi nya tau meri sida tuah belimpah ngasuh bulih jereki bulih padi, ngasuh gerai nyamai lantang senang nguan menua.

Udah tembu miring dia minyak makai tadi lalu dituang orang ke ngempu tajau nya tadi ba siti sarang tauka dulang kira penumbas iya pemayuh ka dikena iya ngemasah lalu ngunsut semua tubuh tajau ti dikemisi ka iya nya tadi.

Lalu semua tajau nya diberesi iya ngena minyak makai selampur tubuh ngambi ke berupai dipeda beresi ari bekau ti kamah laban debu ngelama tu sekumbang ti udah dikembuan sida.

Tajau nya berupai manah dipeda mata, lalu benyeling udah iya diunsut ngena minyak makai nya tadi pegudah dipandi.

Lalu pengawa meri tajau mandi mega tau dikumbai kitai pengawa meresi tajau nya ngena minyak, tang ukai pengawa meresi tajau nya dibasu kitai ngena ai sabun tauka ngena utai bukai nitihka penemu baru kemaya tu hari.

TAJAU PERENI MIAK TUBU

NADAI ULIH DITUKAR GANTI

John nampung kenang ke ujung agi, udah tajau nya tembu diberi mandi, dia tajau nya lalu diduduk ba endur ti likun sereta manah dipeda orang ti ngempu iya ba bilik sida.

Tajau nya lalu ditanchang manah manah ngambi ke enda rebah tauka lalu nemu belah laban nya pesaka lama tuai kitai bansa Iban kelia ti nadai endur bulih baru tauka betukar ganti.

Udah tajau nya didudukka sida, dia semua mua tajau nya tadi mesti ditutup ngena utai ke meruan, baka bisi sekeda orang nutup tajau nya ngena chapak tauka pinggai ti besai.

Bisi mega orang nutup tajau nya ngena kayu ke endang udah digaga enggau ditagaka sida kena nutup mua tajau ngelama tu.

Tembu semua nya tadi baru orang ti ngempu tajau nya mela piring baru nitihka atur piring ungkup ke tajau nya.

Udah tembu piring dibiau, dia semua piring nya tadi lalu dipanggai ba atas tajau nya sepengelama abis nadai tiga lemai tauka nitihka gaya penyiru orang ke ngempu tajau nya mega.

“Kala aku ninga jerita tusui orang madah ke bisi sekeda piring ti diengkah orang ba atas tajau nya nemu bebali nyadi batu.

“Bisi mega piring nya tadi nemu bout tauka berulat, lalu bisi mega telu ke ba piring nya nemu lenyau enda temu tungga.

“Nyadi enti utai baka tu bisi nyadi nya nandaka tajau ke dikembuan nya bisi tau diguna nyadika pesaka tauka pengaruh tang ukai semina dikena ngias bilik aja, dipeda ngapa,” terang iya.

Ku John nerang baru, enti utai baka nya bisi nyadi, kita patut nanya ngagai orang tuai ke nemu agi reti baka ni kitai ngintu tajau lama laban enggaika tajau nya ila tau nyadi tajau buyu.

“Ku orang tuai, enti tajau nya udah nyadi tajau buyu dia iya tau ngenataika penusah ngagai orang ti ngempu iya tauka orang bukai ti berimbai pendiau enggau sida.

“Bisi sekeda utai ke nyadi baka nya laban turun piring dikena ngintu tajau nya bedau chukup nitihka gaya pendiau tajau nya empu,” tandu John nyemetak.

SIRU NGINTU KERESA LAMA… John Adam Gilbert Anyai.

SIMPUL KENANG

John madah, pengawa ngibun tajau tu dipeda baka ke rumpas tang kebendar mayuh penti pemali ke enda tau dilanggar nangika mai penusah.

Laban ku iya, mayuh tajau lama kitai bansa Iban ukai ulih orang tuai kelia meli ba pasar kemaya tu hari, tang nya tajau ulih orang tuai kelia ngayau.

“Bisi sekeda tajau nya dipenggi rambau orang kelia ti bejual bebeli besilih ganti ke barang enggau bala orang ti datai nemuai nyadi pedagang ngagai menua sida.

“Nya kebuah orang suah ngumbai tajau tu entara keresa lama pemadu berega ba bilik penaik tiris pantis sida kelebih agi orang ke nampung bilik tuai nya,” ku John nyimpul kenang diri.

Ngena peluang tu, tim Ruai Suara Sarawak meri besai terima kasih ngagai orang ti chukup siru enggau angkunka Adat Lama enggau pesaka tuai raban bansa Iban baka John enggau Victor.

Kami ngarapka kenang pasal tajau bepun ari Baka ni Iban Bulih Tajau Kelia, dientudika Pemesai Reti Tajau Ba Pengidup Iban lalu tusun kepenudi kitai ngenang Rurun Pengawa Meri Tajau Mandi.

Kenang dibai kami tu endang dikena mandangka penyiru enggau pengibuh raban bansa Iban ngibun enggau nyaga keresa tuai ti nyadika kelai tauka identiti bansa nya empu.

Berita Berkaitan

E-Paper

22 Mac 2023

Berita Terbaru

Ubah status maklumat

WASHINGTON: Presiden Amerika Syarikat (AS) Joe Biden menandatangani rang undangundang