Restoran Puzzle saji pelbagai menu istimewa pakej bufet Ramadan

Sapa deka ke Brunei mesti beperesa chulit

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
DATUK LEE KIM SHIN

MIRI: Mensia mayuh ke deka tama ngagai menua Brunei deka diasuh peresa chulit dulu ba adan menua Brunei Darussalam enggau nadai bebayar dikena nentuka sida enda dirampit Covid-19 sebedau dikemendar tama ke menua nya.

Menteri Perengka Pengangkut, Datuk Lee Kim Shin madah, semua perengka pengangkut berejister enggau temuai bukai ari Sarawak enda dikemendar tama enti ditemu positif Covid-19.

“Baka ke udah dipadahka Konsulat Jeneral Brunei Darussalam di Kuching, staf opis pengerai sida dekaka mensia mayuh ke datai beperesa chulit pechuma ba adan menua darat Brunei.

“Pemutus peresa nya diguna sebedau dikemendar tama ke Brunei,” ku Kim Shin nerang, ditu ensanus.

Ku iya, inisiatif tambah dipejalaika Brunei tu dikena nagang kes import enggau nagang kes berampit ba menua nya.

Kim Shin minta deriba berejister enggau temuai ari Sarawak ke tama ngagai Brunei mesti udah nerima abis nadai siti dos vaksin Covid-19, nentuka sida negatif ba timpuh dua minggu lalu ke bukai nya ulih dikena pengelama 72 jam sereta permit ari Brunei.

Terang iya, baka ke udah dikenataika opis menteri Brunei, semua perengka pengangkut luar ari Sarawak mesti nitihka semua atur nya sebedau tama ke Brunei.

Berindik ari pekara nya, Kim Shin minta mensia mayuh merambu dulu sebedau tama ke Brunei nyengkaum nganjung barang, meresa ba www.moh.bn.

Iya mega madah, mensia mayuh tau telefon nuju Talian Nasihat Kesihatan 148 maya jam gawa enti deka nemu pekara baru sebedau nganjung peminta tama ke Brunei.

“Kami andalka jaku tesau tu nentuka perengka pengangkut berejister kami enggau temuai ulih nitihka atur baru ke udah dipejalai Opis Menteri Pengerai Brunei apin lama ngambi nyaga nyawa enggau pengidup rayat iya,” terang iya baru.

E-Paper

21 Mac 2023

Latest News