Sarawak udah nyikap diri nagang pengerekai Covid19

KUCHING: Sarawak udah nyikap diri enggau perengka, strategi, logistik, lutur, misi enggau pengereja pengawa pengerai ke bukai dalam nagang sebarang pengeregai igi penyakit Covid19.

Sapit Kepala Menteri ti mega nyadi Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Nengeri Datuk Amar Douglas Uggah Embas madahka kemari Opis Pengerai Nengeri (JKNS) udah nyikap diri enggau Thermal Scanner di Padang Bilun Entarabansa Kuching, Sibu, Bintulu enggau Miri sereta ICQS Sungai Tujoh.

Ensana, iya bisi datai ba pengawa licha bekaul enggai pengawa nyikap diri ari sukut pengawa berubat enggau logistik ari raban lutur enggau pemesai kanan ari JKNS, Hospital Umum Kuching, Instistusyen Berubat Komuniti Unimas sereta Unit Sekuriti enggau Pengelikun Nengeri (UKPN).

Uggah mega madahka mayuh lutur enggau orang siku nyengkaum ari unit bukai ke dipatih dalam pengawa nagang pengerekai igi penyakit tu.

“Latih sida udah berengkah dipejalai kenyau ari tengan bulan siti tu tadi.

“Kami ngembuan tubuh ti chukup lalu diatu kami meri fokus ngagai pengawa numbuhka semengat ti kering ngagai sida tu,” ku iya.

Nangkan nya ku iya, palan kuarantin (ngurung pesakit) ba Kolej Kesihatan besemak enggau Kota Sentosa ditu benung disediaka baru lalu ulih nangkup urung 90 iku orang ke sakit.

Berebak enggau nya lebuh ngelansa bekaul enggau kes dipelaba Covid19 ke apin bisi pemutus, Uggah madahka Unimas udah besedia deja bekerejasama enggau JKNS.

Ku iya, perambu benung digaga ngambika mayuh agi Pom Health Declaration (HDF) disediaka ba genap pintu penama di Brunei ngambika ngemuntangka pejalai lama di ICQS di Sungai Tujoh.

“Mensia mayuh dilalau ngambika ngemerat pengawa nyaga pemeresi diri lalu nitihka lalau ke udah diberi JKNS.

“Bala temuai mega meseti nitihka atur ke udah ditetapka Opis Menteri Pengerai (KKM),” ku iya.

Ba lansa ke sama, ensana bisi semilan kes orang ke dipelaba (PUI) Covid19 diripotka ke alai lima diripotka di Miri lalu empat di Hospital Umum Kuching.

Berindik ari nya, penyampau sida ke dirikodka dalam PUI berengkah ari 10 Januari ngagai 12 Februari tu di selampur nengeri bisi 76 iku.

Naka tu, bisi 59 udah ditemu negatif lalu 17 agi benung nganti pemutus makmal.

Semua kes tu ditemu ba 57 peranak Malaysia, 16 peranak China, siku peranak Thailan, siku Indonesia enggau siku peranak Kanada.

JKNS mega udah meresa 5,350 temuai ti datai ari mayuh bengkah padang bilun, jalai darat enggau penyangkai kapal selampur nengeri tu kemari tang apin bisi kes PUI udah dirikodka.

Bela bisi datai ba pengawa nya Menteri Kaunsil Kandang Menua enggau Pengawa Berumah Datuk Seri Dr Sim Kui Hian, Sapit Sekretari Perintah Nengeri Datuk Ik Pahon Joyik enggau Direktor UKPN Datuk Dr Chai Kin Chung.

Suara Sarawak