Sehari tu, 10 kes baru positif Covid-19

KUCHING: Bisi 10 kes baru positif Covid-19 dirikodka di Sarawak, ditu sehari tu tadi.

Menteri Kaunsil Kandang Menua enggau Pengawa Berumah madah, kes baru tu ngujungka Sarawak bisi 397 kes positif Covid-19 kenyau ari kes keterubah diripotka kena 13 March tu tadi.

“Ari 10 kes nya, tujuh ba Sepital Besai Sarawak (SGH), dua kes ba Sepital Miri enggau siti kes ba Sepital Sibu,” ku iya ba aum pemberita dibantai ba Facebook Unit komunikasi Awam Sarawak (Ukas), ditu tadi.

Terang Kui Hian, Sarawak mega udah ngerikod 119 kes Pesakit Dipelaba Kena Rampit (PUI) kemari ngujungka diatu semua kes PUI dirikodka bisi 3,184 kes.

“Ari penyampau nya, bisi 2,687 kes udah diperesa negatif seraya 100 kes agi nganti pemutus makmal.

“Ari 119 kes PUI baru tu, 79 kes dirikodka ba Kuching, Serian (13), Miri (10), Samarahan (tujuh), Bau (dua), Bintulu (dua) enggau bela siti kes ba Lundu, Asajaya , Simunjan, Sri Aman, Betong enggau Sarikei,” terang iya.

Ba lansa sama, Kui Hian madahka Sarawak ngerikod rayat ditu 97 peratus udah nitihka Atur Tagang Pejalai (PKP), ditu kemari.

“Kenyau ari PKP diterit kena 18 March tu tadi, bisi 887 iku udah ditangkap enggau 520 iku ari sida tu udah didawa ba kort,” tandu iya.

Nambahka nya, bisi 870 kaban ari mayuh ejensi penerit adat udah bejalaika operasyen sanitasyen nyengkaum 54,610 kedai ba selampur menua.

“Kemari, operasyen sanitasyen udah dipejalai ba 23 endur,” ku iya,

Kui Hian mega madah, sepenyampau 1,294 rayat Sarawak diengkah ba Palan Ngurung Diri Pesakit Dipatau (PUS) iya nya ba hotel di Kuching, Miri Limbang enggau Bintulu, ditu kemari.

“Aku ngarapka semua rayat Sarawak ulih nitihka semua atur ngambika kitai ulih nagang pengerekai igi penyakit Covid-19 tu,” ku iya nangkan semua.