Trending

Semangat lumba nembiak SK Nanga Nyimoh patut dichunto

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
E-mel
KAMI ULIH… Darrel Unchatt (belakang) begambar ungkup kenang enggau nembiak diri, Wilfred Arquino, Victoria Clayrina, Elyssa Sherynn enggau Ethan Emmerich.

SARIKEI: Semangat lumba ti besai empat nembiak Sekula Primari (SK) Nanga Nyimoh Song mujur narit ati lebuh sida ulih besemekih enggau penyereta ti bepenau ba Larian Perpaduan Landas beserimbai Pengawa Ngintu Hari Malaysia ditu, kemari.

Tiga ari empat nembiak nya baka Wilfred Arquino Yet, 11, Victoria Clayrina James, 10, enggau Sherynn Willy Mathias, 11, mujur dipasuk ba rintai penyereta pemadu manah ba lumba nya.

Wilfred madah, sida diberi peluang belatih ba padang sekula abis nadai dua kali sehari.

“Latih tu meri pemaik ngagai aku nelebaka diri ba pekit tu ti bendar,” ku iya.

Pia mega, Victoria Clayrina ngaku, keterubah iya bisi takut mimit tang majak besemangat pengudah mujur nempuh sekeda penanggul sepanjai ba pekit belanda nya.

Pekit nya, ku iya, nyadi pelasar besai dikena iya nyikap diri ngambi bagi ba pekit lumba ti besai agi dudi hari.

“Pekara tu meri peluang ngagai kami ngasaika gaya pekit ti bendar sereta nambahka pengeregas tubuh enggau gaya belanda,” ku iya.

Jurulatih, Darrel Unchatt Rungai madah, semua nembiak ti diau ba buding SK Nanga Nyimoh nya suah bejalaika latih sida ba sekula nya.

“Sida suah belatih tumu pagi urung pukul 4.45 pagi nyentuk 6 pagi lalu ditampung muak ke lemai,” ku iya.

Iya madah, pengawa masuk pekit nya ukai semina nelebaka nembiak ngagai pekit ti bendar kelimpah besemekih ngelaban penyereta bepenau.

“Tu endang sebagi ari insiatif dikena meransang nembiak ngambi bagi ba pengawa bepengerai kelimpah nempa pengering tubuh enggau runding sida.

“Aku berasai temegah meda pengeransing enggau semangat besai siku agi penyereta kami iya nya Ethan Emmerich Rahim, 10,” ku iya.

Suka artikel:

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

27 November 2023

Berita Terbaru