Servis ai menua diseriris magang

KUALA LUMPUR: Sapit Menteri Pengeluar Kuasa enggau Pengeraja Asal, Datuk Ali Biju udah ngulu Aum Kedua Kaunsil Ai Menua (MAN) 2021 ba opis menteri sida ditu, kemari.

Ku iya, aum betuaika Menteri Besai, Tan Sri Muhyiddin Yassin nya nyadi pelasar pemadu beguna dikena nyeririska pekara bekaul entara Perintah Besai enggau Perintah Nengeri.

“Kebuah aku munyi nya laban kitai deka nentuka polisi, kuing enggau chara ngaduka pengawa, pemansang enggau servis ai menua sebaka magang.

“Menteri Besai empu nyemetak madahka menua tu patut meri perati ngagai pengawa nyaga rampa menua lebuh ngelanggur pemansang,” ku iya lebuh dirandau Suara Sarawak.

Ali ti mega Kaban Parlimen Saratok madah, langgur pemansang sekalika fizikal tauka ekonomi rama nya enda tau enda berundingka empas ti manah ngagai rayat enggau rampa menua.

Nya kebuah iya ngasaika penemu dipansutka Menteri Besai enggau bala menteri sereta bala ke bukai lebuhka baum sehari nya endang penemu ke manah lalu patut diperunding.

Berita penuh ba Ruai 5 pagila

Suara Sarawak