Shilla J temegah lagu Asaika Kumang chukup dikerindu peminat

MINGGU tu, kitai deka bekelala enggau siku penanyi ke nyadaka lagu ‘Asaika Kumang’ sereta kitai mega deka nemu silik agi pasal pejalai iya dalam industri pemerindang lagu Iban.

Shilla Jilap tauka tampak agi dikangau Shilla J madahka diri udah empat taun dalam industri muzik Dayak.

Naka tu, lagu Asaika Kumang udah dipeda lebih 1.7 juta penguna media rama Youtube dalam timpuh tiga bulan aja.

Pia mega, Shilla madahka iya diatu benung rikoding lagu baru ungkup bala peminat ti semampai nganti lagu baru ari iya.

Penanyi Iban asal ari Pantu, Sri Aman tu madahka, sebedau tu iya bisi mansutka dua buah lagu solo ke diberi nama Telih Atiku enggau Bujang Dikerindu dalam album kompilasyen Sulu Tembawai Lama.

Ku iya, dua buah lagu nya dipansut lebuh iya agi di baruh perambu LUH Production.

“Leka lagu Telih Atiku enggau Bujang Dikerindu nya ditengkebang Kenny Hugh sereta tiun iya digaga Davney David.

“Udah nya, aku bisi mansutka siti lagu solo iya nya lagu Jayau Bujang Lundu dalam album kompilasyen ‘Kapai Kapai’ dibaruh perabung Kaban Music Production (KMP).

“Leka lagu nya ditengkebang Lewelyn Lawas enggau tiun iya digaga Jumbull,” ku Shilla ngepunka randau iya.

REKODING LAGU… Gambar Shilla lebuh rekoding lagu.

LAGU DIKERINDU

Ba bulan Ogos taun nyin tadi, Shilla udah mansutka lagu baru iya nya Asaika Kumang, sama mega dibaruh perabung KMP.

Ku iya, lagu Asaika Kumang nya ditengkebang Jesley Jabu enggau Matthius Mambang sereta tiun nya digaga Paul Magver enggau Francis Elvin.

Shilla madahka diri berasai lantang ati laban ulih mansutka lagu baru taja menua kitai agi napi pengerekai Covid-19.

Ku Shilla, taja enda ulih merindang bala peminat baka selama, tang iya agi ulih merindang bala peminat nengah lagu baru tu.

“Lagu tu dikena mantupka pengelengau ngagai bala peminat enggau aku empu laban diatu enda ulih merindang baka selama.

“Pelasar media rama baka Youtube tu udah nyaup kami semampai mansutka lagu baru taja enda ulih merindang bala peminat.

“Taja enda ulih merindang sereta begulai enggau bala peminat tang kitai mesti ngasika gerah enggau Atur Pengawa Standard (SOP) ti udah ditetapka perintah,” ku Shilla nerang.

“Terima kasih ngagai bala peminat ke udah nyukung enggau mendingka lagu baru ari aku.

Nangkan nya, Shilla meri besai terima kasih ngagai bala komposer enggau sida ke ngaduka tiun muzik ngelama tu.

NADAI NYANGKA

TIANG SUKUNG… Sida Shilla sebilik nyadi peransang iya sereta seruran nyukung pejalai iya dalam industri muzik tu.

Shilla mega madahka diri nadai nyangka lagu Asaika Kumang ti digaga ngena tiun remix udah dipeda lebih 1.7 juta dalam Youtube Kaban Music Production (KMP).

Lagu Asaika Kumang remix nya udah dalam Youtube KMP kenyau ari ujung bulan Oktober 2020.

Lagu Asaika Kumang (Official Music Video) diatu udah dipeda lebih ari 100,000 iku orang.

“Enda nyangka lagu Asaika Kumang remix nya udah dipeda lebih ari 1.7 juta. Terima kasih ke sukung bala kita ti udah rindu ningaka lagu nya.

“Kebendar, buah penemu ngaga tiun remix lagu Asaika Kumang nya ari Paul seduai Francis.

“Seduai semina nguji aja ngaduka lagu remix, tang enda nyangka lagu nya diterima mensia mayuh enggau tebilang,” ku Shilla nusui kebuah lagu Asaika Kumang bisi remix.

Shilla mega madahka iya nerima semua timbal ari bala peminat lalu timbal nya nyadi peransang iya chakah agi belagu enggau mansutka lagu bukai udah tu.

“Terima kasih ke sukung bala kita, aku nerima semua timbal ti udah diberi kita sekalika nya positif tauka negatif.

“Ari timbal kita nya tadi aku nemu nama utai ke patut dikemanah ba gaya enggau patah nyawa aku belagu.

“Aku mega berasai gaga enggau enda nyangka lagu Asaika Kumang remix nya diterima laban aku nerima mayuh ‘tag’ enggau ‘inbox messenger’ pasal sida ke udah cover lagu nya.

“Suah mega orang masang lagu nya dikena berami laban lagu nya ranchak.

“Sukung baka tu beguna amat ngambi meransang kami chakah agi mansutka lagu ranchak enggau dikerindu bala peminat,” ku Shilla nerang.

Ku iya, peneleba merindang kenyau ari 2018 suba ke alai iya keterubah mansutka album kompilasyen dibaruh perabung LUH Production.

Shilla madahka lebuh nya, iya begulai enggau bala penanyi baka Kenny Hugh, Jennyfer Elis. Aby Beron, Jeffery M enggau Victoria dalam album Sulu Tembawai Lama.

MERINDANG… Shilla kala nerima Anugerah Penanyi Indu Baru Tebilang 2019 ari Kaban Music Production (KMP).

PENGINGAT MANIS

Anak kedua ari lima iku diri menyadi nya madahka kenang manis sekumbang nyadi penanyi tu iya nya lebuh iya suah dikangau belagu.

Ku iya, lebuh belagu ba palan pemerindang, bala penanyi bukai mega suah datai kelai nyukung pejalai aku dalam industri tu.

“Terima kasih ngagai bala penanyi ti datai ngagai palan pemerindang maya aku merindang, sama mega enggau bala peminat ti seruran nyukung aku ngelama tu.

“Bisi sekali, bala peminat datai ngintu hari pengada aku, dia aku ngasaika diri dikeibuh taja sida semina peminat aku tang aku ngasaika sida tu baka kaban lama,” ku Shilla mulaika kenang diri.

Shilla madahka bai ati rindu laban ke suah ngulu pekit belagu maya agi sekula primari meransang Shilla neruska pengelandik iya belagu nyentuk diatu.

Sebedau tu, Shilla mega kala nerima Anugerah Penanyi Indu Baru Tebilang 2019 ari Kaban Music Production (KMP).

Lebuh ditanya bekaul pemar dalam industri muzik tu, Shilla madahka mayuh pemar udah diasai sekumbang nyadi penanyi tu.

Tang ku Shilla, iya tetap besabar lalu ngarapka bala peminat terus nyukung sereta nerima lagu disadaka iya ngelama tu.

“Orang ke balat nyadi peransang aku ngelama tu iya nya apai indai enggau bala menyadi sereta bala petunggal.

SHILLA J

“Sida mih meri jaku peransang enggau ngajar aku sekumbang nyadi penanyi.

“Sida mega orang ti seruran bisi enggau aku sekalika maya tusah tauka senang.

“Terima kasih ngagai kami sebilik laban kita udah nyukung pejalai aku ngelama tu dalam industri muzik tu,” ku Shilla tuchum gaga.

“Enda tinggal mega ngagai bala peminat ke udah nyukung sereta mendingka lagu aku ngelama tu.

“Ukai semina nya aja, nuju sida ke suah nganjung lagu peminta aku ba radio.

“Sukung kita beguna amat ngagai aku lalu ngarapka kita terus nyukung aku laban enti nadai kita, nyangka aku enda nyapai pemujur nyentuk diatu,” ku Shilla meri besai terima kasih ngagai bala peminat iya.

Ba pengujung randau, Shilla mega meri terima kasih ngagai Suara Sarawak laban udah meri peluang ngagai iya bekunsika peneleba diri ba Ruai Pemerindang minggu tu.

Suara Sarawak