STU nyukung Mahathir nyadi Menteri Pelajar

SIBU: Serakup Pengajar Sarawak (STU) nyukung penuh Menteri Besai Tun Dr Mahathir Mohamad dipadu mangku penuduk Menteri Pelajar sementara.

Presiden STU Macky Joseph madah, pengawa nyiri Dr Mahathir nya engkeman bendar diatur laban diatu sistem pelajar menua mayuh napi penanggul.

“Kitai ngarapka iya ulih nentuka polisi ke betul nengah pengelandik enggau peneleba ke dikembuan iya sebedau tu.

“Ari nya mega, kitai pechaya Dr Mahathir deka nambahka pemanah sistem pelajar menua kitai,” pia ku iya madah ngagai pengarang berita, kemari.

Ambika banding ku iya, peneleba Dr Mahathir ngelama tu tau bendar ngemanahka tikas dalam kelas nyengkaum bekenaka teknologi baru.

“Diatu kitai meda, semua sekula meseti disambung enggau internet ti manah seririh enggau ubah dunya.

“Nya alai, STU pechaya Dr Mahathir ulih meda pekara sebedau ngaduka pekara tu,” ku iya nambah baru.

Kelimpah ari nya, ku Macky, Dr Mahathir ti megai pangku pengawa nya meseti meda gaya infrastruktur di menua pesisir lebih agi di nengeri Sarawak.

“Tiap iku nembiak sekula bisi hak belajar ba endur ke manah sereta likun.

“Pia mega sida pengajar bela deka ngasaika pekara tu ngambika sida lantang agi ngajar sebedau ngembing nembiak mujur ba pelajar,” pia ku iya madah.

Macky mega madah, pengawa ti ukai bekaul enggau ngajar ke balat nating pengajar maya diatu patut diperatika baru ngambika pengajar ulih ngemeratka agi tanggungpengawa sida ngajar.

Ba pekara bekaul, Dr Mahathir kala nyadi Menteri Pelajar ari taun 1974 nyentuk 1978.

Suara Sarawak