Tanda Nyalang Warriors bansa Berawan

Program Movie Nights & Local Delights chukup manah dikena matak penatai bala temuai datai ke Sarawak.

Kelimpah tanda Arang Kadang, bisi mega tanda bukai dibantai baka Nyalang Warriors, iya nya tanda bansa Berawan.

Bansa Berawan sebengkah bansa bumiputera di Sarawak ke majoriti diau ba menua Miri.

Kenu ku Ketuai Dicuu Berawan ari Gerempung Bansa Berawan di Mulu Sarawak, Datin Catherine Awing Wan, Tanda Nyalang Warriors dipandangka bala Dicuu Berawan.

“Dicuu Berawan iya nya jaku Barawan. Dicuu mai reti indu lalu Berawan sebengkah bansa.

INDU BERAWAN…Raban Dicuu Berawan begulai enggau peminat. Datin Catherine Awing Wan (duduk ba tengah)

“Tanda tu mega dikumbai Kanyee Buluh, iya nya tanda buluh. Pekara tu laban sida betanda ngena kayu buluh,” ku iya.

Ku iya mega tanda tu endang sebengkah tanda ke suah dipandang maya pengerami besai, pengerami nikah, musim Gawai enggau ke bukai.

“Penyelai tandai tu suah dipandangka kaban Dicuu Berawan.

Bala penari megai dua buluh mit ditangkan enggau perengka baka buluh ke udah diias manah.

Datin Catherine madah tanda tu asal iya ari menua Mulu. Enti ba Mulu, tanda tu suah dipandang ngagai bala temuai.

NYAMAI…Chef Laura mandangka chara nyumai manuk pansuh.

“Kebendar tanda tu datai ari mayuh leman. Bisi nya tanda ‘Long Dance’. Tang ‘Long Dance’ suah agi dipandang.

“Nyema kami deka ngaga penyelai, kami betanda ngena buluh baka ke udah dipandang,” ku iya.

“Tanda nya tebal agi dipandangka pengelama 5 minit tauka lebih.

“Tang, serak tu sida semina ngena muzik moden, enti muzik asal sida semina ngena Sape,” ku iya.

Datin Catherine madah penyelai tanda tu diperati bala penari meseti betanda bepasang. Abis nadai lapan iku penari.

Manuk Pansuh

“Nya kebuah sida ke betanda suah agi manggai 20 iku, makin mayuh makin manah awakka enda leju dipeda,”ku iya

Iya madah program tu endang manah laban mandangka penyelai pupu bansa di Sarawak.

“Nyema bala temuai deka meda penyelai adat, baju asal, sida datai aja ke Sarawak,” ku iya.

Kelimpah mandangka tanda asal, pengawa mandangka chara nyumai manuk pansuh ari Chef Laura Bara Sim.

Manuk nya ditepu dalam buluh lalu dikumbai Manuk Pansuh.

Chara nyumai manuk pansuh chukup senang.

Kenu ku Laura, nyema deka nyumai manuk pansik, manuk dulu ditetak mit awakka muntang dituang ari buluh maya udah mansau.

“Diatu manuk pansuh muntang disumai taja nadai buluh. Kitai ulih nyumai iya dalam oven, tang meseti ditutup ngena keretas aluminium,” ku iya.

Penyamai manuk pansuh tu endang dipuji mensia mayuh ke datai.

Suara Sarawak