Selamat datang ke Suara Sarawak!

Terma dan syarat ini menggariskan peraturan dan peraturan bagi penggunaan SV News Sdn. Laman Web, bertempat di www.suarasarawak.my.

Dengan mengakses laman web ini, kami menganggap anda menerima terma dan syarat ini. Jangan terus menggunakan Suara Sarawak jika anda tidak bersetuju untuk mengambil semua terma dan syarat yang dinyatakan di halaman ini.

Istilah berikut digunakan untuk Terma dan Syarat ini, Kenyataan Privasi dan Notis Penafian dan semua Perjanjian: “Pelanggan”, “Anda” dan “Anda” merujuk kepada anda, orang log masuk laman web ini dan mematuhi terma dan syarat Syarikat. “Syarikat”, “Kami”, “Kami”, “Kami” dan “Kami” merujuk kepada Syarikat kami. “Pihak”, “Pihak”, atau “Kami”, merujuk kepada Pelanggan dan diri kita sendiri. Semua terma merujuk kepada tawaran, penerimaan dan pertimbangan pembayaran yang diperlukan untuk menjalankan proses bantuan kami kepada Pelanggan dengan cara yang paling sesuai untuk tujuan tersurat memenuhi keperluan Pelanggan berkenaan dengan penyediaan perkhidmatan yang dinyatakan oleh Syarikat, selaras dengan dan tertakluk kepada undang-undang Belanda. Sebarang penggunaan istilah di atas atau perkataan lain dalam bentuk tunggal, jamak, permodalan dan / atau dia atau mereka, diambil sebagai ditukar dan oleh itu merujuk kepada sama.

Cookies
Kami menggunakan cookies. Dengan mengakses Suara Sarawak, anda bersetuju untuk menggunakan cookies yang sepadan dengan SV News Sdn. Dasar Privasi Bhd.

Laman web yang paling interaktif menggunakan cookies untuk membolehkan kami mengambil butiran pengguna untuk setiap lawatan. Cookies digunakan oleh laman web kami untuk membolehkan fungsi kawasan tertentu memudahkan orang yang melawat laman web kami. Sesetengah rakan sekutu / pengiklanan kami juga boleh menggunakan cookies.

Lesen
Kecuali dinyatakan sebaliknya, SV News Sdn. Bhd. Dan / atau pemberi lesennya memiliki hak harta intelek untuk semua bahan di Suara Sarawak. Semua hak harta intelek dikhaskan. Anda boleh mengaksesnya dari Suara Sarawak untuk kegunaan peribadi anda tertakluk kepada sekatan yang ditetapkan dalam terma dan syarat ini.

Anda tidak boleh:

Menerbitkan semula bahan dari Suara Sarawak
Menjual, sewa atau bahan sub-lesen dari Suara Sarawak
Meniru, menduplikasi atau menyalin bahan dari Suara Sarawak
Mengedarkan semula kandungan dari Suara Sarawak
Perjanjian ini akan bermula pada tarikh di sini.

Sebahagian daripada laman web ini menawarkan peluang kepada pengguna untuk menyiarkan dan bertukar pendapat dan maklumat di beberapa laman web tertentu. SV News Sdn. Bhd. Tidak menapis, menyunting, menerbitkan atau mengkaji Komen sebelum kehadiran mereka di laman web. Komen tidak menunjukkan pandangan dan pendapat SV News Sdn. Bhd., Ejennya dan / atau sekutunya. Komen mencerminkan pandangan dan pendapat orang yang menyiarkan pandangan dan pendapat mereka. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, SV News Sdn. Bhd tidak akan bertanggungjawab untuk Komen atau untuk apa-apa liabiliti, ganti rugi atau perbelanjaan yang disebabkan dan / atau mengalami akibat daripada apa-apa penggunaan dan / atau pengeposan dan / atau kemunculan Komen di laman web ini.

SV News Sdn. Bhd. Berhak untuk memantau semua Komen dan untuk membuang mana-mana Komen yang boleh dianggap tidak sesuai, menyinggung atau menyebabkan pelanggaran Terma dan Syarat ini.

Anda menjamin dan mewakili bahawa:

Anda layak untuk menyiarkan Komen di laman web kami dan mempunyai semua lesen dan persetujuan yang diperlukan untuk berbuat demikian;

Komen tersebut tidak menyerang mana-mana hak harta intelektual, termasuk tanpa hak cipta hak cipta, paten atau tanda niaga mana-mana pihak ketiga;

Komen-kiriman itu tidak mengandungi apa-apa bahan fitnah, fitnah, menyakitkan, tidak senonoh atau sebaliknya menyalahi undang-undang yang merupakan pencerobohan privasi

Komen ini tidak akan digunakan untuk meminta atau mempromosikan perniagaan atau aktiviti komersil atau kini atau kegiatan yang menyalahi undang-undang.

Anda dengan ini memberikan SV News Sdn. Bhd. Suatu lesen bukan eksklusif untuk menggunakan, mengeluarkan, mengedit dan memberi kuasa kepada orang lain untuk menggunakan, mengeluarkan semula dan mengedit mana-mana Komen anda dalam mana-mana dan semua borang, format atau media.

Hiperpautan ke Kandungan kami

Pertubuhan berikut boleh dihubungkan ke Laman Web kami tanpa kelulusan bertulis terdahulu:

Agensi-agensi kerajaan;

Enjin carian;
Organisasi berita;

Pengedar direktori dalam talian boleh menghubungkan ke Laman Web kami dengan cara yang sama kerana mereka menghubungkan ke Laman web perniagaan lain yang tersenarai; dan Kebiasaan Perniagaan Beriktiraf luas kecuali meminta organisasi bukan keuntungan, pusat membeli-belah amal, dan kumpulan penggalangan dana amal yang tidak boleh dihubungkan ke laman web kami.

Organisasi ini boleh dihubungkan ke laman utama kami, kepada penerbitan atau maklumat Laman Web yang lain selagi pautan: (a) tidak sedemikian rupa menipu; (b) tidak salah membayangkan penajaan, pengesahan atau kelulusan pihak yang menghubungkan dan produk dan / atau perkhidmatannya; dan (c) sesuai dalam konteks laman web pihak yang menghubungkan.