Restoran Puzzle saji pelbagai menu istimewa pakej bufet Ramadan

Ubah runding nyadi kreatif engagu inovatif

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email

KUCHING: Rayat Sarawak enda ngira sekalika nya tuai tauka orang biak patut ngubah runding nyadi kreatif enggau inovatif dalam meretika pekara ekonomi digital.

Kepala Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madahka, lebuh iya ngepunka visyen ekonomi digital, iya endang meri sukung penuh laban sigi endang deka ngubah Sarawak.

“Polisi aku nyemetak ungkup orang tuai enggau orang biak, orang tuai patut ngubah diri empu laban udah ngembuan mayuh penau ke alai orang biak beri meh awak ngagai diri empu belajarka pekara ti baru ba jeman diatu.

“Kitai patut nemu baka ni nguna peluang ti bisi di Sarawak baka tanah ti besai enggau gaya hari ditu ti manah,” ku iya.

Abang Johari bejaku munyi nya lebuh bejadika Kampung Digital Tabung Ekonomi Sarakup Anak Bumiputera Sarawak (Tegas) ti dipanchar terus ari Facebook Ukas ditu, apin lama ke udah.

Ku iya, dalam numbuhka ekosistem tu, perintah udah ngatur mayuh pengawa ngambika ekosistem ti deka digaga nya mungkur semua rayat.

“Kitai numbuhka Ekonomi Digital Entarabansa Sarawak (IDEC) dalam ngatur infrastruktur ekosistem, iya nya infrastruktur menua tu empu.

“Kitai mayuh ngeluarka belanja laban dekaka menua disambung enggau arus penyambung.

“Kedua, kitai mesti ngembuan ejensi perintah ti ulih ngemansangka teknologi baka Kaunsil Multimedia Sarawak (SMA) ti deka nyadi sebagi ari ekosistem tu,” ku iya.

Nangkan nya, Abang Johari madahka pekara ketiga ti patut diatur iya nya penyedar rayat sentang guna teknologi dalam pemansang ekosistem tu.

“Dalam sukut tu, kitai begunaka pemansang mensia enggau inovatif.
“Tegas siti ari ejensi ti beguna dalam mantaika penyedar teknologi ngagai rayat.

“Kelimpah ari nya, Tegas mega beguna dalam ngelala pekara pemun ti diguna lebuh kitai deka berubah (transformasyen),” ku iya.

Iya meri chunto sentang penyulut Bill Gates numbuhka Microsoft, Mark Elliot Zuckerberg ti numbuhka facebook enggau Jack Ma numbuhka Alibaba Group ketegal sida nya ngembuan kreativiti enggau inovatif lebuh ngena teknologi.

“Enti kitai belajar pemansang tu ari runding ti manah, runding kitai ulih ngeluarka pekara ti kreatif enggau inovatif.

“Diatu (Kampung Digital), semua perengkaguna disediaka magang ungkup kita berunding enggau ngiga penau sistem baru enggau rentayan internet ti baru.

“Nya alai, kitai mesti bisi produk ti deka diayanka ngagai orang bukai,” ku iya.

Udah nya, iya madahka siti ari produk ti manah diayanka Sarawak ngagai menua luar iya nya produk pemakai.

“KItai ngembuan tanah ti besai, mensia di dunya majak nambah sida begunaka pemakai.

“Kedua, mensia begunaka produk pemakai ti bekualiti, nya kebuah siti ari pekara ti dirintaika aku dalam Strategi Pasca Covid-19 2030 iya nya ngintu rampa menua.

“Menua kitai mega ngembuan gaya hari ti manah endur ngeluarka oksigen, laban oksigen datai ari pun kayu ngujungka produk pemakai kitai bekualiti,” ku iya.

Iya nyemetak meransang rayat nguna teknologi baka simulasyen digital dalam ngeraup peluang ngemansangka menua.

Sama bisi datai Menteri Muda Pemansang Mengeri enggau Pengeraja Asal ti mega Chairman Tegas Datuk Haji Len Talif Salleh, Chairman Centexs Tan Sri Datuk Amar Mohamad Morshidi Abdul Ghani enggau ke bukai.

E-Paper

21 Mac 2023

Latest News