Ulah integriti mesti dikemeran ukai semina disebut ba mulut

KUCHING: Semua staf mesti ngembuan ulah integriti lebuh bejalaika tanggung pengawa ti udah dilempai nentuka pengawa ba sebengkah organisasyen lanchar dipejalai.

Menteri Kaunsil Kandang Menua enggau Pengawa Berumah, Datuk Seri Dr Sim Kui Hian madahka ulah integriti mesti dikemeran semua orang lalu ukai semina disebut aja.

“Lebuh nyadi orang gawa perintah, kitai mesti nyendiaka servis pemadu manah ungkup komuniti lalu enda ngarapka upah ari orang bukai.

“Lebuh ngemeran ulah integriti maya bejalaika pengawa, kitai mega ulih nagang isu makai suap ari majak nyadi,” ku Dr Sim.

Dr Sim mansutka jaku nya lebuh bejadika Pengerami Anugerah Nyulut Gawa (APC) dalam Opis Menteri Kaunsil Kandang Menua enggau Pengawa Berumah ba Dewan Santapan Dun Baru, ditu ensanus.

Ku iya, kerejasama semua begunaka amat nentuka sistem servis ti disedia ngemantupka ati.

Iya mega madahka, kerejasama tu nentuka inisiatif nyingkang nyadi menua maju dikemujur ba timpuh pandak.

Pia mega ku Dr Sim, program baka tu inisiatif ke manah ngambi meri peransang ngagai orang gawa perintah.

Nambahka nya ku Dr Sim, program tu ulih nyadi chonto ngagai staf bukai meri servis bekualiti ngagai penguna kelimpah ngenang jasa bala staf ti udah bebendar gawa.

Dr Sim meri pengaga ati ngagai semua pemenang lalu ngarapka sida ransing agi gawa udah tu.