Ulih lebih dua iku makai ba siti mija tang jaga takah

KUALA LUMPUR: Penguna diatu tau duduk lebih ari dua iku ba siti mija makai, pia ku Menteri Kanan (Kluster Pengelikun) Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob.

Iya madah, atur nya ditendur tang nitihka penyauh takah ba semua kandang menua kelimpah ari wilayah ti agi bejalaika Atur Mindah Betagang Diterit (PKPD).”
“Mensia mayuh minta siti mija tau lebih ari dua iku lebuh makai ba kedai laban pejalai entara nengeri udah dikemendar enggau penumpang dalam kerita mega tau nitihka penyampau penuduk.

“Nya kebuah, lain asai enti diri sebilik bejalai bebala mayuh tang duduk ba mija bukai maya makai ba kedai,” ku Ismail Sabri.

Ismail Sabri mansutka jaku nya ba aum pemberita PKPP ba Wisma Pertahanan, ditu kemari.

Taja iya, iya nyemetak madahka pengawa nendurka Atur Pengawa Standard (SOP) ti dibantaika perintah kenyau ari 7 Disember tu tadi ukai meri pemendar ngagai semua rayat enda nitihka atur laban igi penyakit Covid-19 agi ngerekai.

Ismail Sabri ngelalau mensia mayuh kelebih sida ke deka pulai ke menua ngintu Hari Krismas dipinta seruran nitihka semua SOP ti udah ditetapka ngambi nyeliahka igi penyakit tu ari majak ngerekai.

“Kitai diatu deka muka mayuh agi sektor enggau nendurka SOP laban PKPP nyau deka abis kena 31 Disember tu tang perintah apin ngaga pemutus ke patut udah tu sekalika PKPP dilanjar tauka diketu.

“Kitai enda ulih bejalaika SOP belama lalu nya kebuah kitai bempu tanggung pengawa nyaga pengerai diri empu enggau diri sebilik,” terang iya.

Nangkan nya, Ismail Sabri madahka pengawa ngatur pengerami nyengkaum pengerami melah pinang apin dikemendar taja perintah ngemendarka pejalai entara nengeri enggau pelilih ba kandang menua ti neritka PKPB.

“Rayat agi saru penemu lebuh perintah ngemendarka pejalai entara nengeri enggau pelilih ba kandang menua diteritka PKPB.

“Taja atur nya ditendur tang pengawa bebala mayuh tauka begempuru apin dikemendar.

“Semina kandang menua ba timpuh PKPP dikemendar ngatur pengerami melah pinang enggau baum tang mesti nitihka SOP ti udah ditetapka,” terang iya.

Beduduk ari pengawa ngemendarka pejalai entara nengeri ba selampur menua, Ismail Sabri madahka perintah deka berandau enggau Kaunsil Pengelikun Nengeri Sarawak ngambi berundingka baru pengawa kuarantin 14 hari lebuh datai ba Sarawak.

iya, perintah seruran mendingka sebana rayat Sarawak ti deka pulai ngintu Hari Krismas tang mesti kuarantin dulu pengelama 14 hari baka ti ditetapka raban bekuasa nengeri berengkah 10 Oktober tu tadi.-Bernama