Unifor ulih nyadi malin Perintah Besai

KUCHING: Unifor ulih nyadi malin ngagai Perintah Besai nyema sida deka nambah tauka numbuh portfolio pasal pengarap bukai dalam tanggungpengawa menteri ba Opis Menteri Besai (JPM).

Kaban Senator Dewan Rayat Datuk Zaiedi Suhaili madah munyi nya rambau beterangka Rang Undang-Undang Bekal 2020 di Dewan Rayat, kemari.

Dulu ari nya, perambu paal nambahka portfolio baru nya dikenataika Senator Datuk Aknan Ehtook, ti nerangka Malaysia endang sebuah menua diuan pupu bansa enggau jalai pengarap.

Kenu ku iya, sigi patut sida diiring siku menteri tauka sapit menteri dikena nentuka sebarang isu ke ditapi, bisi palan ke dituju.

Nyema bisi pekara deka diperunding deka tusah ngelempaika portfolio tu ba menteri ke bisi diatu, perintah nyangka ulih numbuhka penuduk sapit menteri dikena nyaga pengarap bansa bukai ba JPM.

Tang, ku iya nyema nadai agi Kaban Parlimen ba Dewan Rayat ulih mangku penuduk nya, nyadi mayuh kaban Dewan Rayat sedia mangku pengawa nya ke pemaik semua.

Beduduk ari nya, Zaiedi madah berasai dikangau nimbal perambu numbuhka siti opis ungkup pengarap bansa bukai ba renggat JPM.

“Kebendar Perintah Sarawak udah numbuhka siti unit ke dikumbai Unifor, sebuah unit ungkup pengarap bansa bukai kelimpah ari Opis Pengarap Islam Sarawak.

Zaiedi madah, Unifor bejalai enggau manah lalu diterima semua pengarap. Ukai semina ba pengarap bansa bukai aja tang mega ba orang islam empu ti nyukung penumbuh unit tu.

“Nya alai, aku ngasaika kitai mega tauka ngambika nya nyadika malin dalam numbuhka unit tu,” ku iya.

Unifor ditubuhkan pada 26 Mei 2017 yang merupakan unit baru di Jabatan Ketua Menteri di bawah portfolio Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Uggah Embas.

Diketuai oleh Datuk Dr Ngenang Jangu sebagai Pengarah, agensi kerajaan negeri ini merupakan cetusan idea bekas ketua menteri Sarawak Allahyarham Pehin Seri Adenan Satem.

Unit tu megai tanggungpengawa nyaga polisi enggai ngelakuka pengelantang entara pengarap kelimpah merambu nempa polisi, undang-undang sereta atur bekaul enggau pengarap ukai Islam di Sarawak.

Unifor mega nyadi pelasar endur minta belanja sereta tanah endur ngaga gerija tauka kuil ungkup pengawa ke lebih manah.