Pemeresi bazar Ramadan dijaga meruan

KOTA SAMARAHAN: Bazar Ramadan naka diatu agi beresi sereta lantang endur bejalai bebelika pemakai.

Pemeresi sesebengkah endur makai nentuka pemakai dijual dia beresi sereta enda ngachau pengerai.

Tinjau ari Suara Sarawak sentang pemeresi Bazar Ramadan ditu, sekeda sida ke bebelika pemakai dia madahka bazar ditu beresi sereta nadai penanggul ti tau ngachau pengerai nyadi naka diatu.

Aimi Rashidah Bohari, 25 taun madahka naka ke diatu endur nya agi beresi dipeda.

“Ke diatu, enti dipeda agi lalu chara sida mela enggau nyendiaka pemakai mega meruan.

Aimi Rashidah Bohari

“Pemeresi endur sida bejual sereta nyumai pemakai endang dijaga,” ku iya.

Nangkan nya ku Aimi, ari sukut pemakai mega beresi laban nadai langgau nutu pemakai ke dijual.

Dayang Norsheila, 27 taun sepenemu madahka bazar ramadan ke suah ditapatka iya meli pemakai beresi.

“Pemakai ke dijual dibela enggau beresi, nadai ditutu langgau sereta jauh ari tung uras.

“Mija enggau kereban dikena nyendiaka pemakai mega diintu meruan lalu tebal agi sida ke bejual ngena selap jari,” ku Norsheila.

Dayang Norshiela

Seraya Dzulfarina Syameera, 22 taun madah, pekara pemeresi di bazar ramadan endang patut diperati manah sereta dikemerat.

“Palan tu ditapatka mensia mayuh nadai ngira bansa tauka pengarap ti rindu bebedat bebelika pemakai laban bazar tu semina bisi diatur bulan puasa aja.

“Taja bazar didedat mensia mayuh kenyau ari seminggu ke udah nyerumba bala menyadi kitai ke megai pengarap Islam puasa, tang pemeresi agi meruan dijaga,” ku iya.

Ba penemu Dzulfarina, nyangka sida ke bedaja tu sedarka pekara pemeresi beguna amat sereta belalauka pemujur bazar sebedau tu.

“Kebuah pia, laban penguna dulu agi beratika pemeresi pemakai enggau endur bejual sebedau meli pemakai dia lalu untung rugi sida ke bejual tu endang bepanggai ba bala penguna,” ku Dzulfarina nandu.

Dzulfarina Syameera