Dua volunteer keterubah udah dituchuk vaksin

KUCHING: Dua iku lelaki peranak menua tu ke nyadi raban volunteer keterubah ngujika vaksin Covid-19 di Sarawak udah dituchuk vaksin sehari tu.

Menteri Kaunsil Kandang Menua enggau Pengawa Berumah, Datuk Sri Dr Sim Kui Hian madahka sida dituchuk vaksin SARS-CoV ngambi enda kena rampit Covid-19 di Palan Pemansik Klinikal (CRC) Sepital Besai Sarawak (SGH).

“Aku berasai temegah laban ulih limpang berandau enggau siku ari volunteer keterubah ti dituchuk vaksin.

“Bisi 400 iku volunteer ti bepengerai udah dipilih nerima vaksin tu ke alai siti vaksin ungkup siku volunteer,” ku Dr Sim, ditu tadi.

Nambahka nya ku iya, CRC SGH nya entara semilan CRC di Malaysia di baruh Institut Pemansik Klinikal (ICR) dipilih bejalaika pansik klinikal ari Institut Biologi Perubat Akademi Sains Perubat Cina (IMBCAMS) di China.