Bisi apai indai mantupka ati pedis ba anak

KUCHING: Atur Tagang Pejalai (PKP) ke diterit kena 18 March endang chara dikena perintah mutuska rantai penyakit Covid-19 ti udah nabanka lebih 50 iku nyawa.

Dalam timpuh nya, apai indai patut meri perati lebih ngagai bala anak sida tang enda tinggal mega tudah ti kena jamah.

Nya nyau baka pengidup neraka ngagai bala anak mit ke patut diberi kasih sayau sereta dijaga meruan.

Penerang ari siku lutur, Dr Ahmad Luqman Bukhari nengah facebook iya madah, nyau deka 2,000 kangau telefon bekaul enggau isu anak mit enggau kes nyamah dalam timpuh dua minggu tu diterima ari ‘Talian Kasih’, sekumbang PKP tu.

Ku iya, penyampau niki 57 peratus dalam timpuh 14 hari nya chukup ngirauka ati.

“Asaika dipandam dada lebuh ninga majak mayuh kes nyadi sekumbang PKP tu.

“Kenu ku Kaunsil Kaunselor Malaysia (LKM), nyau deka semua kes nyadi bepun ari teguran enggau penyarut ke nyadi ba ruang bilik sekumbang PKP diatu,” ku iya.

Ku iya, lebuh sebuah ruang bilik bekurung dalam rumah, penatai pemisi enda meruan, duit simpan nyau bekurang, nya tau ngasuh runding apai indai kachau.

“Kekadang, anak mit ti enda nemu utai endur mantup ati pedis.

“Anak salah mimit, terus diperak, anak salah mimit, lalu dipalu, rumah temera, anak dipekul,” ku iya.

Suara Sarawak