Rawing ngarap peminat terus nyukung pejalai iya ba dunya pemerindang

MINGGU tu, kitai deka bekelala enggau siku penanyi baru benama Rawing Sharris Jawa ti tebilang nama nyadaka lagu Gidan.

Rawing asal ari Kampung Sungai Buloh, Simunjan tu ngembuan patah nyawa ke chukup manah ngujungka lagu Gidan diatu udah dipeda lebih 950,000 ba Youtube WaNar Sat Studio.

Lebuh dirandau, Rawing madahka diri berasai gaga laban lagu Gidan disadaka iya dikerindu enggau suah didinga bala peminat.

“Terima kasih ke sukung bala peminat lalu aku berasai gaga laban lagu nerima mayuh orang meda ba Youtube.

“Aku ngarapka bala peminat seruran nyukung pejalai aku dalam industri tu,” ku Rawing.

Leka lagu Gidan ti dipeda lebih 950,000 ba Youtube tu ditengkebang NK Yongai enggau Hairee Francis ngaduka tusun muzik iya.

PENANYI BARU… Rawing Sharris Jawa

NADAI KALA MASUK PEKIT

Rawing ti mega ngembuan batang pengawa tetap nyadi pengajar madahka diri nadai kala masuk sebarang pekit belagu sebedau tu.

Ku iya, kaban artis udah meri peransang ngagai iya nyapai juluk ati nyadi penanyi enggau majak angkat ba industri muzik kitai Iban.

Pia mega, Rawing ti nadai nyangka lagu Gidan nerima mayuh orang meda diatu udah ngeluarka lagu baru dikumbai Dara Tampun Puji.

“Lagu baru ari aku diberi nama Dara Tampun Puji sekali tu bebida ari lagu Gidan laban lagu baru tu berentak ranchak.

“Lagu baru tu ungkup semua peminat ti seruran ninga enggau nyukung lagu disadaka aku,” ku iya.

Ke penerang semua, lagu Dara Tampun Puji diatu udah dipeda lebih 90,000 ba Youtube WaNar Sat Studio.

Anak tuai ari empat iku diri menyadi madahka iya rindu cover lagu enggau workout ba gym maya lepa.

Nambahka nya, Rawing mega rindu ninga lagu Terima Kasih Cinta disadaka siku penanyi tebilang Indonesia benama Afgan.

“Afgan tu siku ari penanyi dikerindu aku lalu iya mega ‘idola’ aku dalam dunya pemerindang tu,” ku iya ti rindu ninga patah nyawa penanyi Indonesia nya.

“Kebendar, aku udah rikoding lagu dalam taun 2013 tang ketegal apin besedia ari sukut vokal, pengawa nya dikinsil dulu.

“Tang, aku enda mantul ngapa ngambi juluk ati deka ngeluarka lagu keterubah.

“Ba taun 2020 tu baru aku ngeluarka single sereta bekerejasama enggau NK Yongai, Hairee Francis enggau Allex TVA ngasilka single keterubah.

“Sida tiga tu meh mayuh ngembing enggau ngajar aku lebuh ngasilka single keterubah aku iya nya lagu Gidan.

“Enggau peluang tu, aku meri besai terima kasih nuju NK Yongai, Hairee Francis enggau Allex TVA sereta bala bukai laban juluk ati ngeluarka single keterubah udah nyadi nyata,” ku Rawing.

MAJAK ANGKAT… Nama Rawing pengudah ngeluarka single keterubah diberi nama Gidan ke alai leka lagu ditengkebang NK Yongai.

LAGU DIKERINDU PEMINAT

“Pemar dalam industri muzik tu iya nya ngasilka lagu ti dikerindu bala peminat kemaya hari.

“Tang aku berasai gaga sereta enda nyangka lagu Gidan tu nerima mayuh ‘views’.

“Nya kebuah, aku ngeluarka lagu kedua ti bebida enggau lagu Gidan iya nya Dara Tampun Puji.

“Lagu kedua tu perais ngagai bala peminat laban udah nyukung aku taja baru dalam industri muzik kitai Iban,” ku iya nerang pasal singkang pejalai dalam dunya pemerindang.

Taja enda ulih merindang ketegal pandemik Covid-19 ti agi ngerekai ba menua tu, Rawing madahka pelasar media rama udah mantu sida ngeluarka lagu nengah Youtube.

Ba lansa bukai, Rawing madahka industri muzik Iban makin mansang sereta seikas enggau lagu bansa bukai.

Pia mega ku iya, makin mayuh penanyi baru ngeluarka lagu enggau mayuh rentak lagu.

Ku iya, pemayuh penanyi baru enggau nyadaka rentak lagu ti bebida tu manah ngambi bala peninga ulih milih lagu dikerindu sida.

“Nangkan nya, raban bekaul baka Dayak Music Association (DAMA) udah mantu ngangkatka industri Muzik Dayak enggau ngaku bala penanyi.

“Inisiatif tu udah meransang bala penanyi chakah agi ngasilka lagu ke manah,” tandu iya.

SINGLE KEDUA… Dara Tampun Puji diatu udah dipeda lebih 90,000 ba Youtube.

CHERITA DALAM LAGU

Ngelansa pasal lagu Gidan, Rawing madahka lagu tu pasal siku lelaki ti tekait ati enggau siku indu bajik.

“Lagu pasal siku lelaki ti gidan deka betawing enggau indu nya lalu ngambi iya nyadi ke bini.

“Nya kebuah, lelaki nya deka ngereja bemacham pengawa ngambi indu nya nerima iya ngambi seduai ulih jadi melaki bini,” ku Rawing nusi pasal reti leka lagu Gidan tu.

Ba pengujung randau, Rawing sekali agi meri besai terima kasih ngagai sida tiga sereta bala bukai ti udah bebendar gawa nentuka lagu Gidan ti mujur sereta diterima bala peminat.

Nya alai, Rawing ngarapka peminat seruran nyukung pejalai iya kelebih agi diatu iya udah ngeluarka lagu kedua lalu disadang ngeluarka single ketiga taun baru.

Barang sapa ti deka nemu pekara baru pasal Rawing, tau meda ba Facebook iya, Rawing Sharris Jawa.