Beri inisiatif khas ungkup kontraktor Kelas F

SIBU: Gerempung Kontraktor Bumiputera Kanowit (PKBK) minta perintah ngungkupka inisiatif khas dikena nyaup kontraktor ba nengeri tu lebih agi kontraktor Kelas F.

Mandal chairman gerempung Albat Libau madah, inisiatif ke dibantai Kepala Menteri nengah Pakeh Bantuan Khas Sarawakku Sayang empai lama nadai ngaul kontraktor ditu ti bela napi penanggul ketegal COVID-19.

“Baka sektor bukai kami baka kontraktor Kelas F tu sama bela ngasaika tating penusah maya Atur Tagang Pejalai (PKP) dipejalaika maya diatu.

“Nya alai, kami nyukung penemu Gerempung Kontraktor Kelas F (PERKOF) Sarawak ke dipansut empai lama minta perintah nentuka kontraktor mit baka kami mengkang bejalaika pengawa baka selama sepengudah PKP tembu ila,” pia kuiya madah.

Albat ba penerang iya mega madah, sida andal amat ati perintah nyediaka inisiatif khas ungkup timpuh pandak enggau panjai ngagai bala sida.

“Ba inisiatif timpuh pandak, kami ngarap perintah ulih nyediaka Bantu Khas baka ke diterima Gerempung Orang Berikan Menua (PNK) ba Pakej Ransangan Ekonomi Prihatin Rakyat (Prihatin) sepenyampau RM100,000 ngagai RM200,000.

“Semua kitai nemu diatu mayuh projek mit baka projek menua pesisir empai ulih dipejalaika kelimpah bisi mega endang enda dipenyadika sekali.

“Tang kami mengkang mayar gaji orang ke gawa taja maya PKP sereta enda ulih nyeliah bebayarka kos bukai,” ku iya nerang.

Berindik ari nya, Albat madahka, perintah meseti mayar jampat projek ke udah tembu ba taun 2019 suba ngagai semua kontraktor.

“Tu baka bayar Projek Ngaga Baru enggau Nyeruri (PPRT) ke empai dibayar perintah taja udah tembu ba taun 2018 suba.

“Enti udah dibayar nyangka bisi ngelempung mimit tating belanja bala kontraktor mit sekumbang PKP tu,” pia ku iya madah baru.

Ba inisiatif timpuh panjai, Albat madahka perintah meseti nentuka kontraktor mit G1 nyentuk G4 ba nengeri tu bela enda tinggal ngasaika bantu perintah besai dalam Pakej Ransangan Ekonomi ke beungkus RM2 billion.

“Nangkanka nya kami andal mayuh agi pakej tauka inisiatif ditumbuhka perintah udah tu ila ti enda ninggalka kontraktor ba nengeri tu kelimpah ngelengkaska agi pengawa ngadu Projek Mit Menua Pesisir (RTP),” ku iya madah enggau andal.

Suara Sarawak