Trending

Industri mulung nyungkak penatai pemisi pekebun mit

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
E-mel

KUCHING: Industri mulung ulih nyungkak penatai pemisi raban pekekebun mit, ku Menteri Pengintu Pengelantang Pendiau, Komuniti, Indu, Ruang Bilik enggau Pemansang Anak Mit Datuk Fatimah Abdullah.
Iya madah pengelebih betanamka mulung laban mayuh meri pemanah ngagai pengerai mensia.

“Mulung siti produk ti organik laban iya sebengkah utai idup ti tan ari penyakit lalu enda ibuh nguna rachun tauka barang kimia dikena nyaga pun tu.

“Nengah chara dagang ti strategik, ngaga jenama baru enggau chara ngilang ti betul, tu ulih mulaika nama mulung ti kala nyadi ‘Utai Tumbuh Mas’ kelia,” ku Fatimah.

Iya madah munyi nya rambau aum pengarang berita udah nerima nemuai meri basa ari Craun Research Sendirian Berhad di Bangunan Baitul Makmur, kemari.

Fatimah madah Craun Research Sendirian Berhad mai tanggungpengawa ti berat dalam pekara bekaul enggau pansik ti mantu bedagangka industrri mulung ba sida ke bekebun mit.

NEMUAI MERI BASA… Fatimah begulai enggau Kaban Kaunsil Direktor Craun Research Sendirian Berhad udah aum pengarang berita di Baitul Makmur Kuching, kemari.

“Asil mulung dipansut nengah chara tradisional semina 40 peratus.

“Taja pia, asil ngeluarka mulung tu ulih ditambahka agi ngagai 80 peratus nengah teknologi enggau pansik ari sida Craun Sendirian Berhad,” ku iya nambah.

Tang naka ke diatu, industri mulung enda tentu dipeda baka asil komoditi ke bukai.

Pemangku Ketuai Pemesai Eksekutif Craun Research Sendirian Berhad Haji Zaidell Haji Hussaini madah dalam timpuh 20 taun asil mansutka mulung ba menua Sarawak nadai berubah.

“Kami nguji nambahka asil mulung tang besemekih enggau asil sawit.

“Nama utai ti diuji digaga kami diatu iya nya neruska pengawa nanam ba endur ke sama tang penyampau iya ditambahka agi,” ku Zaidell.

Suka artikel:

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

27 November 2023

Berita Terbaru

Regu Azam raja libas

REGU Azam dari Bintulu muncul juara Kejohanan Raja Pisak Ragak