KGBS nyukung perambu Skim Pinjau Komputer, seriris chara belajar kemaya hari

KUCHING: Serakup Pengajar Bumiputera Sarawak (KGBS) nyukung perambu numbuhka Skim Pinjau Komputer (SPK) ti engkeman enggau chara belajar ke maya hari.

Presiden iya, Ahmad Malie madahka perambu ti dibantai Pengelicha Kanan Akademik Palan Pematih Pengajar Kampus Batu Lintang (IPGKBL) Dr Abang Ismail Abang Julhi tu praktikal.

Pia mega ku iya, perambu numbuhka SPK sebaka enggau utai ke kala dibantai KGBS ke sebedau tu dikena nukar Skim Pinjau Bup Teks (SPBT).

“Sebedau tu, bala nembiak sekula disediaka SPBT tang diatu kitai patut ngubah ngagai SPK.

“SPK tu ulih mutarka isu nembiak ke nadai kereban elektronik ngambi ngulu Pengawa Ngajar enggau Belajar di Rumah (PdPR) ketegal pandemik Covid-19,” ku iya lebuh dipinta ngelansa pasal perambu numbuhka SPK, ditu kemari.

Terang iya, agih belanja ungkup SPBT ulih dikena bejalaika SPK pengudah Opis Menteri Pelajar Malaysia (KPM) setuju madamka SPBT ila.

“Tu nyengkaum semua dokumen baka bup teks ulih dipindah ngena digital dalam kereban elektronik nya.
“Berebak enggau nya, SPK mega deka mutarka isu beg berat ke lama udah dibantai pasal nembiak sebana ke pekara nya,” terang Ahmad Malie.

Nambahka nya ku Ahmad, perintah naka ulih nyendiaka sereta ngemanah peneras arus penyambung nentuka PdPR ulih dipejalai enti KPM berundingka inisiatif SPK.

Nambahka nya, KGBS ngarapka ubah pelajar nengah SPK tu ulih ngenyemakka takah pelajar bala nembiak ari sukut ngembuan kereban elektronik.

“Nengah chara tu, perintah nengah KPM ulih ngangkatka pelajar bala nembiak ngena PdPR enggau manah agi nyadi chara baru baka ke diatu,” terang Ahmad.