Trending

Pemaju rumah meseti nitihka atur minta OP ba PBT

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
E-mel
ARAP LANTANG… Abdul Rahman (tiga kanan) nyuaka OP ngagai Chairman Komiti Pengatur Pemeli Rumah Teres Setingkat B23/Renggat Lima Borneo Samariang Garden (JBPF5) Mohd Zulfika Abdolkader rambau Program Nyuaka OP ngagai pemeli rumah Borneo Semariang Garden Renggat 5 di Auditorium DKBU ditu tadi.

KUCHING: Raban pemaju rumah dipinta nangkup atur ti udah ditetapka Kaunsil Kandang Menua (PBT) di nengeri tu ungkup pengawa minta permit diau (OP).

Sapit Menteri Utiliti Enggau Telekomunikesyen ll ti mega ADUN Pantai Damai Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madahka OP nya setipikit pemadu diguna dalam genap projek rumah di Sarawak.

“OP setipikit ti dikeluarka PBT ungkup nentuka begunan ti udah tembu nya nitihka pelin ti udah dikemendar.

“Ungkup di Kuching, OP ulih dikeluarka pemesai ari Dewan Bandaraya Kuching Utara (DBKU), Majlis Bandaraya Kuching Selatan (MBKS), Kaunsil Mengeri Padawan (MPP) enggau sida ti deka ngesahka begunan tu nitihka pelin asal ti udah dikemendar sebedau begunan nya tau endur diau,” ku iya.

Abdul Rahman bejaku munyi nya rambau Program Nyuaka OP ngagai pemeli rumah Borneo Semariang Garden Renggat 5 di Auditorium DKBU, tadi.

Iya nangkan nya, meri penerang bekaul prosedur minta OP kelebih agi ba sukut arkitek, injinir enggau langkar begunan sebedau ngaga peminta formal ngagai DBKU.

Ku iya, prosedur tu ngaul 14 pekara tauka keretas sukung, nyengkaum Setipikit Tembu enggau Setipikit Jalai.

“Peresa taba deka diadu ‘Unit Kawalan Bangunan’ (UKB), nyema nadai nitihka pelin asal raban konsultan diberi timpuh ngemetulka projek nya.

“Udah semua lanchar, keretas kereja deka dibantai dalam aum komiti pengatur sebedau OP diproses lalu disua ngagai pengempu projek,” ku iya.

Iya nyemetak madahka kerejasama semua raban dalam projek tu beguna seraya beterima kasih ngagai semua raban ti udah ngemujurka OP di Borneo Samariang Garden.

“Aku ngarapka OP ti dikeluar tu ulih meri pemaik ngagai bala pemeli rumah,” ku iya.

Sama bisi datai Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Hilmi Othman.

Suka artikel:

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

27 November 2023

Berita Terbaru