Sehari tu Hari Orang Indu Sedunya

HARI Orang Indu Sedunya ti diintu kena 8 March ninting taun nya kelai ngenang jasa, pemanah enggau pengasih raban indu ba serata dunya.

Kebendar, Hari Indu tu ngembuan sejarah lalu ditumbuh ari Gerakan Sosialis lebih seratus taun ke udah.

Penerang tu ditibak ari website sosialis.net bekaul sejarah Hari Indu Sedunya ti diintu kena 8 March ninting taun.

Taun tu, Hari Orang Indu Sedunya diintu berambaika jaku ‘Wanita Bangkit Mendepani Cabaran’ #Choosetochallenge tauka dikumbai kitai raban indu berani napi penguji.

Nya alai, Suara Sarawak deka nerangka sejarah, pejalai, pemar enggau pemujur raban indu diaku dunya nengah penumbuh Hari Orang Indu Sedunya kena 8 March tu.

NEGIKA HAK ORANG INDU… Clara Zetkin entara tokoh ti bebendar negika hak indu ba mayuh bengkah pengawa. Gambar sosialis.net

SEJARAH

Ba pengujung jeman ke-19 enggau 19, makin mayuh raban indu diulun ngereja pengawa ngambi meri untung besai sereta ngerembaika sistem ekonomi kapitalis.

Ba Eropah, Parti Demokratik Sosial Jerman (SPD) udah numbuhka siti gerempung indu sosialis ba menua Jerman. Siti biro dalam SPD betuaika siku indu udah ditumbuh dalam taun 1891 enggau Clara Zetkin, siku tokoh Jerman ti nyadi ketuai dalam organisasyen nya.

Lebuh Biro Orang Indu SPD tu ditumbuh, indu di Prusia Jerman agi ditagang ngulu aum politik tauka masuk parti politik.

Clara Zetkin kala bejaku ba mua bala mayuh madahka kelas pengereja deka puntan negika hak sida ari diulun enti raban indu enda begulai negika hak nya.

Gerempung pengereja pengawa indu ba Jerman majak nambah betuaika Clara Zetkin, ari 10,500 iku dalam taun 1907 udah nambah ngagai 150,000 dalam taun 1913.

Zetkin begulai enggau Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Luise Kähler sereta ketuai SPD bukai nulak polisi SPD ti besemaya enda ngatur sebarang mogok pengereja maya perang ngagai perintah.

Zetkin ngelaban menua Jerman bisi kaul dalam perang imperialis enggau ngatur aum besai entarabansa indu sosialis anti-perang dalam taun 1915 ba Berlin kelimpah iya mega kala ditangkap maya Perang Dunya Keterubah laban penetap penemu iya anti-perang.

Ba taun 1908, 30,000 iku pengereja kilang baju mogok ba New York, Amerika Syarikat, tebal agi indu ari menua bukai udah bejalai bebala mayuh ba mengeri nya laban dekaka jam sida gawa diinsur pandak agi, niki gaji enggau hak ngundi.

Pekara tu nyadi pengelama tiga bulan lalu sida mujur bulih hak diri. Komiti Nasional Indu ti ditumbuh Parti Sosialis Amerika (SPA) mega netapka sehari edur sida bekimpin ungkup hak indu ngundi.

Kena 26 enggau 27 Ogos 1910 rambau Aum Besai Indu Sosialis Entarabansa diatu Internasional Kedua di Copenhagen, Denmark, tokoh sosialis Jerman, Luise Zietz udah merambu mosyen ngintu Hari Indu Entarabansa ninting taun enggau pekara nya disukung Clara Zetkin.

Aum besai nya dipasuk 100 iku aktivitis indu ari 17 buah menua ti udah setujuka perambu nya nyadi strategi negika hak disebela enggau hak ngundi ungkup semua nyengkaum raban indu.

Kelimpah berandauka strategi negika hak ngundi ngagai semua indu, Aum Besai Indu Sosialis ba Copenhagen mega berandauka pengelantang raban indai enggau anak mit nyengkaum kemisi beranak enggau nyaga pengerai, gawa lapan jam sehari enggau belaban penemu pasal gawa malam hari.

HAK KAMI… Raban indu ba serata dunya suba bendar deka negika hak sida ngambi raban indu nerima hak ti sama. Gambar sosialis.net

HARI ORANG INDU DI RUSIA

Hari Orang Indu diintu Rusia kena 8 March pengudah Revolusyen Oktober 1917. Vladimir Lenin, ketuai revolusyen Rusia setujuka penemu Zetkin ngaku Hari Orang Indu Entarabansa nyadi hari besai dalam taun 1922.

Ba Sepanyol, Isidora Dolores Ibárruri Gómez udah ngetuaika beribu iku indu bejalai bebala mayuh ba Madrid kena 8 March 1936 ngetanka Republik Sepanyol Kedua ari penusah fasis beduduk ari pemujur Fron Popular ba pengawa bepilih dalam bulan Februari 1936.

Ba menua China, raban parti komunis berengkah ngintu Hari Indu dalam taun 1922 lalu pengudah penumbuh Republik Rakyat China dalam taun 1949, 8 March udah diaku nyadi hari besai enggau hari indu bulih kemisi setengah hari sehari nya.

Dalam taun 1960-an, gelumbang kedua gerempung indu ba menua Barat lebuh aktivis indu chakah dekaka raban indu bulih hak tis ama kelimpah negika hak indu masuk dalam politik arus perdana ba renggat entarabansa.

DIAKU PBB

INDU UDAH MAJU… Raban indu diatu makin maju nipakka pemansang dunya lalu ngembuan penau nyadi ketuai sereta mangku pengawa besai. Gambar sosialis.net

Gerempung Bansa Dunya (PBB) udah mantaika taun 1975 nya Taun Indu Entarabansa. Ba taun nya mega, Aum Besai Indu Sedunya Keterubah udah diatur ba Mexico City, indu mengeri Mexico enggau ngemendarka Deklarasyen Mexico pasal nyebelaka hak indu enggau jasa sida dalam pemansang enggau pengelikun menua.

Ba taun 1977, PBB ngaku 8 March nya Hari Indu Entarabansa lalu ngangauka menua bukai bela ngintu hari nya.

Nambahka nya dalam taun 1979, Gempuru Besai PBB udah nerima konvesyen muai hak ti nadai nyengkaum raban indu tauka dikumbai Cedaw, siti dokumen entarabansa ti ngerintaika hak indu lalu Malaysia udah nyain Cedaw ba taun 1995.

Ba taun 1980, Aum Besai Orang Indu Sedunya Kedua udah diatur ba Copenhagen, Denmark lalu setujuka Cedaw nya pemun sejarah besai nyaga hak indu.

Kelimpah ari nya, aum nya setujuka tiga pekara iya nya nyebelaka hak indu ba pekara pelajar, pengawa puang ungkup raban indu sereta servis pengerai ti chukup ungkup raban indu ngambi nyapai tuju ti dirintai dalam Aum Besai Keterubah di Mexico.

Aum Besai Orang Indu Sedunya Ketiga udah diatur di Nairobi, Kenya dalam taun 1985 lalu aum nya udah ngerintaika hak indu disebela ba pengawa undang-undang, nyebelaka raban indu ba pengawa komuniti, hak masuk dunya politik enggau hak ngaga pemutus.

Aum nya mega setujuka raban indu mesti ngulu semua pengawa dikereja lalu ukai semina pengawa ke suah dikereja raban indu aja.

Dalam taun 1996, Aum Besai Orang Indu Sedunya Keempat diatur ba Beijing, China lalu udah ngemendarka Deklarasyen Beijing, siti resolusyen PBB ti ngerintaika hak sebela entara indu enggau lelaki.

Nya alai, Hari Indu Entarabansa diintu lebih 100 menua ba serata dunya lalu 27 buah menua netapka Hari Orang Indu Entarabansa nya hari besai nyengkaum Afghanistan, Kuba, Kemboja, Nepal, Rusia, Vietnam enggau Zambia.

DIAKU… Gambar rambau Hari Indu diaku PBB dalam taun 1975 lalu 8 March nya diaku Hari Indu Sedunya. Gambar sosialis.net

Suara Sarawak