Trending

Tim Bol SADIA Krian temegah Lumur Dua Pekit Main Bol 9 Sepiak SK Mendas

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
E-mel

SARATOK: Tim Bol Serakup Dayak Iban Sarawak (SADIA) Krian mujur bulih penuduk kedua ba pekit main bol diatur Sekula Primari (SK) Mendas pengelama dua hari berunggu, 23 nyentuk 24 Mac tu tadi.

Kenu ku menijar tim nya, Uban Dana madah tu keterubah SADIA Krian nganjung tim sida bepekit sereta nadai nyangka tim nya teulihka pemujur.

“Tu keterubah kami nganjung tim bepekit ti diatur ba pelilih menua Saratok lalu bala mujur amat asil ari kerejasama rat enggau sukung raban nyengkaum sida ke bemain ti udah bebendar.

“Aku mega ngarap pekit baka tu ulih diatur raban gempung ukai dikuasa perintah (NGO) bukai jemah, dikena kitai nyidi enggau ngansah penau kelebih agi rebak nembiak,” ku Uban madah nyemetak.

NADAI NGADANG… Tim Bol SADIA Krian bulih lumur dua ba Pekit Main Bol 9 Sepiak di SK Mendas, ujung minggu tu tadi.

Main bol tu mega ku Uban ulih nerenakka disiplin enggau kaul bebaik enggau pangan diri kelimpah pengawa asal ditegika raban NGO baka ngangkatka tikas pelajar bansa Dayak, ngetanka main asal enggat adat sereta pengarap lama enggau ke bukai.

Kitai mega patut mansang ari semua sukut nitihka singkang bansa ti udah dulu nyingkang setipak enggau pemansang dunya kemaya hari lalu pengawa lumba tauka main tu sebagi ari pekara patut dikemerat.

“Kitai beratika pekit diatur dua hari berunggu, bisi semilan tim datai ari genturung pendiau besemak lalu tu nunjukka bisi timbal ti manah.

“Tambah mega raban pengatur pekit nyendia perais manah amat, champion nerima perais mata duit RM700 disempulang trofi, lumur dua RM500 enggau trofi sereta lumur tiga RM300 enggau trofi.

“Tu ngayanka raban pengatur endang keran ngemansangka main bol ba pelilih menua tu kelimpah meransang rebak nembiak ngaul diri ba aktiviti ngemai pemaik sereta ulih nyeliahka sida ngereja ulah enda menuku ti tau ngamahka nama diri empu, sida sebilik, bansa enggau menua,” tandu Uban.

MP Saratok ke mega ADUN Krian, Ali Biju udah datai bejadika pekit ti diatur ba padang SK Mendas.

TEMEGAH… Uban Dana

 

 

Suka artikel:

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

22 September 2023

Berita Terbaru