SUPP ikrar kekal relevan, terus beri khidmat

Trending

Bujang Belaga nyagu seni sape

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
E-mel

BA taun 2018, Carlvin meranika diri masuk pekit nebah sape.

Pekit sape keterubah dipasuk iya nya Regata Belaga 2018 ungkup kategori nembiak enggau kategori tebuka.

Ba pekit nya, iya bulih penuduk ketiga ungkup kategori tebuka begulai enggau guro iya lalu ba kategori nembiak, iya bulih penuduk keempat.

Enda tepantup ati enggau pemutus nya, dia deh iya sekali agi masuk ba pekit nebah sape ba taun 2019 sereta mujur bulih penuduk kedua.

Carlvin mega mujur ngalahka penyereta bukai ti jauh tuai sereta bepenau agi ari iya.

Pengeransing iya ba pekit nebah sape tejanggal enda lama ketegal pengerekai igi penyakit Covid-19 ti nuntung menua maya nya.

Taja pia, penanggul nya enda nekul Carlvin mekuhka pengawa masuk ba pekit nebah sape.

NGANSAH BAKAT

Sekumbang timpuh nya, iya ransing enggau orang bepekit nebah sape nengah tali arus (online).

Ba taun 2021, iya mujur menggi penuduk ketiga ba pekit nya ti diatur Kelab Nembiak Uma Akeh (Kebuma) nengah tali arus.

Baca lain  STU nyukung Mahathir nyadi Menteri Pelajar

Kebuma nya sebengkah kelab nembiak ari suku Telang Usan enggau Kenyah ti nerima sukung penuh ari Kaunsil Seni Sarawak (MSS).

Tuju pekit nya diatur ngambi nyadi pelasar ngagai bala nembiak mantai enggau ngansah bakat sida sereta nyendia peluang nyadi pedagang sape kelimpah ngelakuka sape digaga sida empu.

Pekara nya mandang ke sape agi engkeman dibantai sekali ke betunga mua tauka nengah tali arus.

Taja pen sape dikategori nyadi kereban muzik asal tang nengah pengawa ngatur mayuh pekit nebah sape dia deh sape ulih dikemansang nipak pemansang teknologi kemaya hari.

TEMEGAH

Kelimpah ransing ngambi bagi ba pekit sape, Carlvin mega ransing ngaga pengawa merindang nebah sape kediri ba mayuh pengerami enggau program nebah asal ti bisi diatur.

Nya nyengkaum nebah sape ba Aum Antarabansa Media enggau Rama Ke-4 (Ic-MAS) 2022 ti diatur di Balai Mutiara, DeTAR Putra, Unimas kena 20 nyentuk 21 Disember nyin kemari.

Ba pengujung randau, anak Kayan nya madah, iya deka ngemeratka pengawa nebah sape dudi hari sereta ransing ngelakuka penyelai sape di selampur Sarawak enggau di luar Sarawak.

Baca lain  PRN12: GPS enda tau lenyau Tamin enggau Kakus

“Genap pejalai ba bemacham sukut ti dipasuk kitai endang ngembuan pemar enggau penguji kediri empu.

“Nya alai, disiplin enggau penetap penemu tu pekara ti beguna dikena nyapai pemujur taja pen suah labuh teterap.

“Anang sesekali mantul ati tang angkat bediri tegap laban kitai deka ngasaika pemujur enggau pemanis ti benung nganti kitai ba mua,” ku peransang iya

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

5 Jun 2023

Berita Terbaru