Diatu bisi dua kluster Covid-19 di Sarawak

KUCHING: Siti kluster nambah baru di Sarawak iya nya Kluster Taman Putrajaya ari Pelilih Bintulu, ku penerang ari Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Nengeri Sarawak (JPBNS).

Ku JPBNS, kluster nya ti ngaul kes ke-733 ti udah dikenukuka positif Covid-19 kena 8 Oktober empai lama pengudah diperesa di Sepital Bintulu laban bisi mandangka kelai kena rampit Covid-19 kena 1 Oktober lalu.

“Tu ti ngujungka kluster di Sarawak mungkur dua kluster iya nya Kluster Bah Arnab enggau Kluster Taman Putrajaya ti baru nambah kemari.

“Kluster Bah Arnab di Pelilih Kuching agi mengkang ngerikod empat kes positif Covid-19 enggau Kluster Taman Putrajaya di Bintulu ti ngerikod mungkur lima kes positif Covid-19,”ku penerang.

Nangkan nya, kemari semilan kes positif baru dirikod di Sarawak ti ngujungka kes positif Covid-19 di Sarawak nambah ngagai 751 kes.

“Ari penyampau kes nya, mungkur empat kes ti udah beperesa dua kali pengudah sida pulai ari palan ti ngembuan kes Covid-19 ti tinggi (import B), empat kes diperesa ti rapat rat enggau kes ti udah dikenukuka positif Covid-19.

“Enggau siti kes ti ngaul siku diperesa sebedau masuk gawa,” ku JPBNS.

Penyampau lima kes positif Covid-19 baru dirikod di Pelilih Kuching kemari. Ari penyampau kes nya, mungkur empat kes ti ngaul ari raban pengelikun ti baru pulai ari Sabah laban gawa ungkup Pengawa Bepilih Nengeri (PRN) Sabah empai lama.

Empat kes tu pulai ke Sarawak ngena penerebai khas nengah Padang Bilun Tentera Udara DiRaja Malaysia (TUDM), Kuching kena 28 September.

Semua kes mega diperesa keterubah kena 29 September tang dikenuku negatif lalu beperesa baru kena 8 Oktober ti ngujungka dikenuku positif Covid-19 kemari.

Berebak enggau nya, siti kes ti ngaul siku lelaki ari menua Indonesia ti diperesa pengerai Covid-19 kena 9 Oktober sebedau masuk gawa di sebuah sepital peribit di Kuching ti ngujungka iya dikenukuka positif ba hari ke sama.

“Kes tu nadai mandangka sebarang kelai kena rampit sebedau dikenuku positif Covid-19,” Ku penerang nya.

Di Pelilih Bintulu, mungkur empat kes dirikod positif Covid-19, kesemua kes nya ti kaul rapat ngagai kes ke-733 ti udah dikenuku positif Covid-19 empai lama. Kesemua kes tu mega diperesa kena 9 Oktober ti ngujungka pemutus peresa dikenuku positif Covid-19 kemari.

Bisi siti kes baru udah suman enggau dikemendar pansut ari sepital ngujungka kes positif Covid-19 udah suman enggau dikemendar pansut ari sepital nambah 685 iku tauka 91.21 peratus ari penyampau kes Covid-19 di Sarawak.

JPBNS mega nerang, nambah semilan kes diperubat di sepital ti ngujungka penyampau nya nyadi 47 kes iya nya 28 di Sepital Besai Sarawak, lapan di Sepital Miri, empat di Sepital Sibu enggau tujuh di Sepital Bintulu.

Ba penerang JPBNS mega madah nadai kes Covid-19 ti berubat ba ICU enggau kes pemati mengkang 19 iku tauka 2.53 peratus seraya 23 PUI baru diripot enggau tiga kes PUI nganti pemutus makmal.

“Seharitu (kemari) di pelilih Kuching, Sibu, Lawas, Bintulu enggau Lubok Antu agi mengkang ba status kuning enggau 35 buah pelilih bukai di Sarawak mengkang ba status gadung,” ku penerang nya.

Suara Sarawak