CENTEXS tawar empat program latihan Tenaga Hijau

Trending

Empat strategi bekebun digital

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
E-mel
Willie Mongin

KUCHING: Opis Menteri Pengawa Bekebun enggau Komoditi (KPPK) komited enggau udah besedia napi ubah penuh ngagai operasyen digital dalam nentuka Pendigitalan Agrikomoditi ulih dijapai.

Sapit Menteri Pengawa Bekebun enggau Komoditi ll Datuk Willie Mongin madahka pekara nya ulih dipejalaika nengah adaptasyen teknologi baru baka ngena sistem aplikasyen enggau tenologi.

“Ubah nya seriris enggau ‘Teras 1: Memacu Transformasi Sektor Awam’ dalam ‘Rangka Tindakan Ekonomi Digital Malaysia’ ba baruh ‘Aspirasi MyDIGITAL’ nengah strategi kedua iya nya ngemanahka teknologi digital ungkup nambahka pengelengkas proses kereja enggau produktiviti.

“Kelimpah ari nya, nengah strategi keempat iya nya nya ngemanahka servis ti meri pemaik data ngagai perintah ubah nya mega deka dipejalaika,” ku iya.

Willie bejaku munyi nya ngagai pemberita ba aum media di Opis Kaunsil Lada Malaysia (MPB) ditu kemari.

Dulu ari nya, iya madahka strategi tu diatur bekau ari pandemik Covid-19 ti nuntung menua pun tan 2020 ti udah ngubah landskap sosioekonomi mensia ti majak bepanggai ngagai sistem enggau aplikasyen digital neruska rintai operasyen sektor ekonomi sida.

Baca lain  Sarawak deka terus nagih mayuh agi penuduk Parlimen

Ku iya, Kaunsil Lada Malaysia (MPB) mega udah ngerembaika bungkur guna aplikasyen digital baka Sistem Pengkalan Data E-Pekebun, Sistem E-Penggredan enggau Permit Lada, Sistem E-SME sereta mayuh aplikasyen bukai baka E-Panduan Lada, NutriLada, LadaGo enggau Dr. Lada.

“Aku deka meransang semua pekebun mit meda aplikasyen tu awakka sida ulih meda pelasar ti disediaka MPB.

“Sida ulih ‘download’ aplikasyen nya laban bisi mayuh penerang ulih dikena nyengkaum chara nanam lada, ngintu lada enggau ke bukai,” ku iya.

Iya mega madahka semua sistem enggau aplikasyen tu ditumbuhka ukai semina nyukung aktiviti enggau servis ti disediaka ngagai bakih kunsi industri lada enggau mensia mayuh, tang mega ngemuntangka pengawa ngagai penguna pelasar digital.

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

7 Jun 2023

Berita Terbaru