Trending

Enda ayan ukai reti nadai pengeran

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
E-mel

Pirra Leslie Kli siku penanyi indu tebilang jeman 90-an

“Album ti keterubah nya Pulai Ke Menua (1993) enggau Pengerindu Entara Menua (1998). ”

PIRRA LESLIE KLI, siku artis indu tebilang jeman 90-an. Artis bukai ke serebak enggau iya nya Connie David (Candy), Jessica Jawai, Cecilia Rositee, Winnie Albert, Angela Martin, Marinie Dick Tuah enggau sekeda penanyi lelaki ke bukai.

Sebedau nyadi artis rikoding, Pirra Leslie Kli tauka Cay Leslie (nama kangau bala pangan iya) dulu ngansah pengelandik diri belagu ba pekit belagu.

Berengkah ari taun 1993, iya suah enggau orang pekit belagu; suah menang lalu kala mega alah.

BISI GAYA…Pirra Leslie Kli @ Cay Leslie siku penanyi tebilang jeman 90-an.

Suah mega teulihka pemujur nyadi champion ba pekit belagu ti diatur Sadia Pampang Sibu, Cay Leslie mega nyadi champion ba Sadia First State-Wide lalu nya ngangkatka nama iya ba dunya pemerindang.

Nya mega ngepunka iya diambi kompeni rikoding VPE enggau TBC nyadi artis rikoding sida.

Album enggau Lagu Tebilang

Ari taun 1993 ngagai taun 1998, Cay Leslie bisi ngerikod dua iti album. Album ti keterubah nya Pulai Ke Menua (1993) enggau Pengerindu Entara Menua (1998).

Sekeda ari lagu tebilang Cay Leslie ari album dua iti nya iya nya Pulai Ke Menua, Setaun Nadai Berita, Bujang Sigat enggau Pengerindu Entara Menua.

CHAKAH PENGAWA BUKAI…Sekumbang ke ngetu belagu aku bisi dibai orang nyadi komiti Orkestra Opis Pelajar.

Maya nya suba, nyau deka semua konsep album artis Iban ngerikod mayuh macham rentak lagu dalam siti album.
Siti ari kebuah laban producer album enggau kompeni rikoding enda ulih enda nitihka peminta peminat lagu Iban.

Ditanya nama genre lagu ke pemadu dikerinduka iya, Cay Leslie ke meruan bajik sereta manis baka ke suba madah lagu ke berentak slow rock, R & B enggau balada nya bansa lagu ti pengabis dikerinduka iya.

Ngetu belagu?

Ba taun 2000 Cay Leslie ngetu ari pengawa belagu. ” Iya ti bendar aku nadai niat deka badu belagu.
Maya aku terubah nyadi artis rikoding suba kami sebilik agi netap di Sibu.

Udah nya apai aku pindah gawa ke Kuching. Nambahka nya tegal pengiruh ba pengawa ba rumah tangga mega bisi nanggul aku munggang mit ba pengawa belagu.

BAJIK…Tetap bajik sereta manis dipeda datai ke diatu.

Taja pan pia, aku bisi diambi orang belagu ba endur ti enda tentu jauh”, ku Cay Leslie ngepunka saut terubah maya dirandau pemberita.

Taja pan nadai ngerikod lagu baru sereta enda chakah belagu baka suba, Cay Leslie chakah ba endur bukai.

“Sekumbang ke ngetu belagu aku bisi dibai orang nyadi komiti Orkestra Opis Pelajar (Orpes).

Kelimpah ari nya aku bisi mega belagu nyadi vokalis band polis (PDRM) di Kuching.

Nambahka nya aku bisi mega enggau orang masuk aktiviti lumba enggau main Gerempung Lumba enggau Main Asal Pemesai Opis Pelajar (PSKPP).

ALBUM PIRRA…Siti ari kulit album Cay Leslie maya iya ngerikod lagu ba kompeni TBC Sibu.

Bisi mega maya aku diambi orang nyadi akim pekit belagu ke bala nembiak enggau orang besai tuai”, Cay Leslie nangkir saut iya.

Timbal ba Lagu enggau Muzik Iban

Tiap iku kitai meda utai ari sukut tauka timpai ti enda sebaka ba dunya pemerindang.

Sekeda semina rindu ninga lagu enggau muzik baru lalu sekeda rindu meda utai ke dalam agi pasal artis enggau kualiti lagu sida.

“Aku berasai temegah laban diatu mayuh artis baru udah bisi pelajar formal ba pengawa belagu.

PERAIS BELAGU…Sekeda ari trofi ke ulih Pirra ari pekit belagu enggau pemeri (tepa) lebuh iya nya nyadi hakim orang pekit belagu

“Sekeda sida kala belajar enggau chara formal ba kelas vokal; sebarang maya sida iya deka.

“Sekeda artis rebak diatu mega bisi pelajar ba muzik enggau teknik ngerikod ba studio.

“Pengawa ngerikod diatu jauh lebih badas ari jeman kami suba. Kebuah pia laban teknologi ti dikena sida lebih moden”, ku Cay Leslie ke madahka diri diatu udah mupuk bepegaika mikrofon maya ke rembus ngagai bistro, cafe tauka karaoke.

Ditanya nama isu ke patut ditambah manah tauka diseruri ba artis enggau industri muzik Iban, Cay Leslie madah isu royalti patut dijaga.

“Enti ulih aku deka meda anak seni di Sarawak tu nemu kuasa enggau ungkup (hak) sida ari segi undang-undang dagang.

“Anang enggai belajarka semua utai nya awakka kitai ditu sama bulih royalti lagu enggau muzik baka sida di Semenanjung”, ku Cay Leslie ke kala enggau orang belakun ba telemovie Pengerindu Tua (1998 / 1999).

Album Baru

Artis ke lama enda ngaga lagu baru tau lenyau ati ati peminat sida. Kebuah pia laban nyau majak mayuh lagu enggau artis baru lalu senario nya tau ngelamun “populariti” artis lama.

“Bula madahka diri empu enggai ngerikod lagu baru. Taja pia aku semina nganti lagu ti pemadu engkeman ba diri diatu.

Suba nyangka enda sebaka enggau diatu. Mayuh penemu belagu udah berubah nyengkaum sada nyawa mega nyau enda ulih baka sada asal maya agi biak suba.

Sapa – sapa ke manah ati deka ngagaka aku lagu, aku terima enggau ati gaga”, ku Cay Leslie.

Kitai arapka Cay Leslie enda kelalu lama ninggalka dunya pemerindang. Peminat iya tentu mega gagit deka meda iya belagu atas panggau baka ba taun 90-an suba.

Enti enda album penuh, kitai arapka Cay Leslie ulih ngaga “single” baka ti suah digaga artis baru maya ke diatu.

Jaku Lalau

Mayuh pekara meseti diperati sereta dijaga ba dunya pemerindang kelebih agi ba pekara batang tubuh sida ke nyadi artis empu.

Kelimpah ari kualiti lagu enggau muzik, pekara disiplin enggau gaya pendiau (image) mega meseti dijaga.
“Aku ukai ga pakar nyaga disiplin enggau nyaga pendiau au. Taja pan munyi nya, kitai ke ba industri pemerindang tu patut begulai sejalai badas enggau pangan diri.

“Enda milih nuan artis lama tauka artis baru, kitai enggai nyadi ngatika diri empu aja.

“Ba aku kaul ba pengawa tauka “networking” nya utai ke pemadu beguna.

“Nadai siku orang ti enda beguna. Semua kitai bela beguna. Nya alai tiap iku orang meseti diberi basa enggau peluang ti patut”, ku iya.

Pengandal ati

Arapka cherita tu mungkal cherita baru ngagai Cay Leslie. Arap peminat iya mega meruan ingat sereta terus besabar nganti lagu baru ari iya.

Semina peransang enggau sampi ari kitai ulih ngangkatka iya baru ba dunya pemerindang.

“Aku lama enda ayan ukai reti nadai pengeran ba pengawa belagu tauka industri.

“Kekadang kitai begunaka ruang enggau awak ke betul endur kitai ngetu tauka berengkah baru ba semua pengawa.

“Terima kasih semua DJ radio ke meruan masang lagu aku. Terima kasih mega bala peminat enggau bala pangan aku ke meruan meransang sereta nyukung aku.

“Aku arap udah tu ila aku ulih ngaga lagu baru lalu nerima peminta belagu ba penggau pemerindang baka artis bukai. Terima kasih mega ngagai surat kabar Suara Sarawak laban udah meri aku peluang ayan ditu”, ku Cay Leslie nutup randau.

Suka artikel:

e-Akhbar Suara Sarawak

Berita Berkaitan

E-Paper

27 November 2023

Berita Terbaru

Regu Azam raja libas

REGU Azam dari Bintulu muncul juara Kejohanan Raja Pisak Ragak