ARTIKEL

REAZA RAY HO

Jalai pengidup kitai bebida

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram

JOM BACA E-PAPER SUARA SARAWAK/ NEW SARAWAK TRIBUNE PERCUMA SEAWAL 2 PAGI SETIAP HARI. KLIK SINI

SYLVESTER RIANG
Suarasarawak.news@gmail.com

PENANYI ti tebilang enggau lagu Anang Touching-Touching, Reaza Ray Ho mujur ngeluarka lagu pemadu baru diri ti pejuluk Pejalai Pengidup.

Lagu ti dikeluarka nengah akaun YouTube iya empu kena 1 April tu tadi mujur dipeda ba penyuah lebih 5,000 kali enggau nerima kelai like lebih 200 iku ari mensia mayuh.

PENGIDUP TUA BEBIDA
Lagu nya ngenang singkang pejalai pengidup enggau nasip genap iku kitai ba dunya injau tu ti bebida ari pangan diri.

Bisi maya kitai nuchung baka bukit chechegit ba atas langit lalu bisi mega maya kitai nukung ba darung lubang kebung diau ba baruh.

Lebuh kitai diau ba atas anang ga kitai baka remaung negung sekayu kampung laban enda belama ga kitai diau ba atas.

Pengidup tu enda nyalah baka ruda ti bepusin. Bisi maya kitai diau ba atas lalu bisi mega maya kitai diau ba baruh.

Nya alai, kembuan meh ati ti semampai ngemaruhka diri empu sekali ke kitai diau ba atas tauka ba baruh laban nya deka mai kitai dipebasaka orang bukai.

Ngenang silik pasal lagu nya, pengempu nama asal Raymond Ho nya madahka iya bulih buah runding nengkebang lagu nya maya dalam entukar seninjik lebuh belematika pengidup diri.

Iya madah, sigi gaya lebuh pengidup kitai baruh agi ari orang bukai lalu udah tentu sida deka ngemaruhka kitai, dipejai enggau diperening ngena sepiak mata aja.

“Aku andal mayuh orang ngasaika peneleba sebaka nyengkaum aku empu.

“Laban ti semina bekuli aja ba sektor hospitaliti, aku suah amat ngasaika diri semampai dikemaruhka sida ti bepangkat besai tauka bos.

“Jaku jai, dipejah enggau diperak nya endang semampai ditapi aku laban ti gawa ba baruh pegai orang.

“Amat meh sida bepangkat bos tang pandang meh penyiru enggau basa ngagai pengereja pengawa diri.

“Enti nadai bala kuli bejalaika pengawa, enda sida ulih ngasaika penyamai bulih duit ringgit nyau bejuta lalu serikat sida pen engka enda ulih beretan lama nyentuk sehari tu.

“Meda ti nyadi bos tak sepeneka meh nganu, bejai, mejah enggau merak bala pengereja pengawa diri. Enggai nyadi baka nya!

“Kitai tu bela anak mensia semina nasip ti enda sebaka. Nya alai, kembuan meh basa enggau penyiru ngagai pangan diri,” ku tusui iya.

Nangkan nya, iya nyemetak madah, kitai idup bela bepanggai ba pangan diri. Enti nadai bos, nadai meh kuli! Enti nadai kuli, nadai meh bos!

Baca lain  Pelajar ulih ngemunas penyeranta

Berebak ari peneleba nya, dia deh iya bulih buah runding dikena nengkebang lagu Pejalai Pengidup.

Ku lalau Reaza Ray Ho, beguna amat kitai ngengkahka diri empu ba penuduk orang bukai, enti kitai enggai digaga orang baka nya, orang pen enggai meh digaga kitai baka nya.

Tampung iya, lebuh kitai bediri ba atas, anang sesekali kitai sumbung ninggika diri empu laban pengidup kitai mensia baka ruda, bisi maya ba atas lalu bisi maya ba baruh.

DIPARIT INDAI… Minat Reaza Ray Ho ba pengawa belagu endang diparit indai iya empu ti bela ngembuan minat besai ba pengawa nya.

LANDIK BELAGU
Pejalai anak ketiga ari empat iku diri menyadi nya ba dunya pemerindang Dayak berengkah ba taun 2018 pengudah masuk pekit belagu ti diatur MK Smoke House.

Seraya mulaika kenang, maya nya suba, ku Reaza Ray Ho, iya semina nganjung bakih iya ngerejister diri masuk pekit belagu nya.

Iya empu enda ngerejister nama diri laban udah suah amat masuk bemacham pekit belagu ti diatur ba selampur Kuching enggau Kuala Lumpur.

Enda memukai, bakih iya tadi ngerejister nama iya belalai lalu pengudah pom masuk pekit nya dianjung nya baru iya madah ngagai Reaza Ray Ho.

Laban nama iya udah selabuh dianjung, iya pen nguji masuk pekit nya sereta mujur dipilih nyadi siku finalis ti mujur ngempu penuduk lumur enam pemadu manah.

Pengelandik iya ba pengawa belagu nya dikelala tuai akim maya nya, Pengajar Isa Lee lalu dipilih enggau diberi peluang nyadaka lagu nengah album kompilasyen Tubai Pengerindu.

Nambahka nya, Pengajar Isa Lee enggau Akim Tetap Pekit Belagu, Sakura Diana meri peluang ngagai Reaza Ray Ho nyadaka lagu ba album kompilasyen Bujang Keling Sarawak.

“Peluang berega nya enda ditempayaka aku pia aja laban udah lama aku nganti peluang tu lalu lagu keterubah aku iya nya Tanda Tanya.

“Tu dipelanja penuh raban pengatur pekit belagu, Lee Ramos ba baruh perabung Kaban Music Production (KMP).

“Naka diatu, aku mujur ngeluarka sepuluh iti lagu nyengkaum siti lagu Gawai baka lagu Tanda Tanya, Anang Touching-Touching, Suluku, Ujan Hari Minggu, Pesan Lelengau, Gila, Balang Semaya, Ka Ke Enggai, Gawai Udah Datai enggau Pejalai Pengidup,” terang Reaza Ray Ho.

LAGU BARU… Reaza Ray Ho mujur ngeluarka lagu baru diri ti pejuluk Pejalai Pengidup kena 1 April tu tadi.

PENGERINDU DIPARIT INDAI
Pengerindu bujang penakan China-Iban nya ba pengawa belagu endang dikembuan iya ari mit laban suah nyempulang indai iya masuk pekit belagu.

Baca lain  Operasyen ngiga lelaki lenyau di Sg Melikat agi puntan

Berebak enggau nya meh pengerindu iya belagu majak ngerembai nyentuk sehari tu sereta mujur begelar siku artis Dayak.

Iya berengkah masuk bemacham pekit belagu ba taun 2003 suba lalu kenu ku iya, menang tauka alah nya pekara lumur dua tang pemadu berega iya nya peneleba enggau belajar mayuh agi pekara baru.

Entara pekit belagu ti kala dipasuk iya baka Juara BL Idol, AMG Rising Star 2016, Sarawak Idol, KLMU Idol, MK Smoke House, Program Mentor, Vokal Bukan Sekadar Rupa, Malaysian Idol enggau mayuh agi ti bukai.

“Indai siku orang ti minat amat ba pengawa belagu sereta suah masuk bemacham pekit belagu lalu maya agi mit suba aku suah nyempulang indai.

“Bisi sekali suba, indai udah bisi perambu deka ngerikod enggau ngeluarka lagu diri tang enda nyadi.

“Aku enda nemu nama kebuah. Tentu indai bisi dalih kediri empu ngaga baka nya.

“Taja pen iya enda mujur nyapai juluk diri tang ba maya sebaka aku temegah ati laban ulih mantu iya nyapai juluk nya.

“Pengawa aku ngaul dunya pemerindang Dayak tu meh tepa berega ungkup indai. Apai enggau indai meh orang ti semampai nyukung aku ba pengawa tu,” terang Reaza Ray Ho.

SEMAMPAI NAPI PENGUJI
Lebuh ngenang penguji ti ditapi, Bujang Kuching nya madahka genap pengawa dikereja kitai endang ngembuan penguji kediri empu.

Nangkan nya, iya madah, genap iku kitai enda lari ari penanggul enggau penguji tang pemadu beguna iya nya chara kitai napi semua penguji nya.

“Kitai meseti puh enggau liat ati nempuh semua penguji laban enti enda baka nya baka ni kitai ulih beretan lama ba sesebengkah pengawa. Ati meseti berani!

“Pejalai aku ba dunya pemerindang tu pen enda muntang baka ti dipelaba kitai laban bemacham penguji diasaika aku dikena manggai ba tikas diatu.

“Dianu, dipejah enggau dipejai nya endang pekara ti suah diasaika aku tang aku enda ngemanaka pekara nya laban aku nemu ukai nyamai deka nyapai penyulut.

“Maya ngerikod lagu pen aku kala dianu, bisi ga sekeda orang madahka aku tu sumbung pengudah ngerikod lagu kelimpah aku ti dikumbai bisi ‘kabel dalam’ tama industri muzik Dayak tu.

“Orang enda meda enggau ngasaika pemedis ti ditapi aku sereta pengeransing aku nyapai juluk diri. Semina aku aja nemu,” ku tusui iya.

Reaza Ray Ho nyemetak madah, nyaga ati orang nya penguji besai ti semampai ditapi iya lalu ngena peluang tu iya minta ampun nyema bisi ilap tauka changka jaku ngelama tu.

Baca lain  Sebana rayat Debak suntuk bekal ai diperunding
BEBIDA… Anang manding pengidup diri enggau orang bukai laban pejalai pengidup genap iku kitai bebida.

SUKUNG MEH INDUSTRI KITAI
Lebuh bekunsika perambu diri jemah, iya ngarapka diri terus nunda singkang bala artis Dayak ti bukai ti udah nyulut kelimpah ngeluarka mayuh agi lagu baru sereta beretan lama ba industri tu.

Iya mega ngarapka lagu iya majak dikerindu semua orang sereta lekat ba ati bala peminat.

Industri muzik kitai, ku iya, jauh amat udah berubah nuju pemansang besai kelimpah ngeluarka mayuh lagu bekualiti bemacham tiun enggau rentak ti semampai up to date munyi ku jaku ribai.

“Pemansang teknologi kemaya hari mayuh meri pemaik ngagai bala pemekuh industri ngelakuka artis enggau lagu sida.

“Kitai betuah laban industri muzik kitai majak richah dipasuk mayuh penanyi biak bepenau. Tu siti pekara manah laban ulih nyungkak ngagai pemansang ekonomi menua,” ku iya.

Enti suba, ku iya, atur deka nyadi siku penanyi chukup terit laban semua orang ulih belagu tang semina sekeda aja ti bisi kualiti merindang.

Penanyi ti rindu raun enggau landik nyumai nya madahka diri beterima kasih ngagai semua orang ti semampai nyukung, besampi enggau nitih pengerembai iya.

“Terima kasih mayuh-mayuh ngagai semua kita nyengkaum bala peminat, kami sebilik, bala bakih, kaban belayan sereta bakih dalam industri.

“Aku betuah laban kita semampai bisi ba tisi nyukung pejalai aku ba dunya pemerindang tu lalu ngarapka Tuhan merekatka kitai semua,” ku iya.

Iya bela ngelalau bala peminat nitihka akaun media sosial iya ngambi semampai nemu pengerembai iya sebarang maya.

Sukung mega bala artis Dayak ti bukai, ku iya, ngambi industri muzik kitai semampai tegap belama.

“Nyema bisi pengilap, rara meh aku enggai ke aku terus nandu pengilap,” ku iya nyemetak.

Nuju sida ti deka ngaul dunya pemerindang, ku iya, bantaika meh pengelandik kita ba pengawa belagu lalu begulai meh kitai ngerinchahka agi industri muzik kitai.

Iya madah, enti udah begelar artis, anang sesekali kitai sumbung, meseti liat ati napi semua penguji, pintar ngaul peminat, jaga manah kualiti lagu diri lalu belajar ari sida ti mayuh peneleba.

Lebuh maya lepa kelebih agi maya pengerami, Reaza Ray Ho bela begaga enggau bejualka kuie enggau biskut dikena nyungkak penatai pemisi diri.

NOTIS TENDER

BERITA LAIN

Sarawak ngembuan mayuh produk dagang temuai

KUCHING: Sarawak sekali agi negapka penuduk nyadi palan program dagang besai ba Eksibisyen Worldwide ungkup Dagang Temuai Insentif, Aum enggau Program (IMEX) Frankfurt ba Jerman

Komiti khas ditumbuh munas penyeranta

KUCHING: Kaban Komiti Khas deka ditumbuh ngambi mantu munas penyeranta ba selampur bagi menua di Sarawak. Menteri Pemansang Indu, Nembiak Mit enggau Pengintu Pengelantang Komuniti,

BERITA TERBARU